Problem med trasor i avloppet

Trasor och kläder som spolas ner orsakar stopp och onödiga kostnader för alla som använder vatten. Den 19 november är det Världstoalettdagen som Mölndals stad uppmärksammar genom att lyfta problemet med fulspolning.

Enbart det som kommer inifrån kroppen (kiss, bajs, kräks) och toalettpapper ska ner i avloppet. Allt annat förgiftar vattnet, förstör naturen och ger stopp i ledningar och pumpstationer.

Fel sak i avloppet orsakar stopp

Trasor, lindor, naglar, våtservetter, hushållspapper, bindor, tops, textilier och annat som fulspolas ner orsakar stopp i Mölndals avloppspumpstationer. Under året har staden haft flera stopp på avloppspumpstationer i bland annat Hällesåker och Balltorp där trasor eller kläder fastnat i pumparna, men det är inte bara där det händer.

– Ett stopp innebär dels att vår driftspersonal behöver lägga tid på att åka och rensa och laga pumparna, vilket kostar pengar. Men när det blir stopp finns det en liten risk att vi är tvingade att låta avloppsvatten orenat rinna ut i vattendragen, säger Anna Welin Lindsten, enhetschef VA-drift.

För att i möjligaste mån undvika risken för utsläpp så gäller det för invånarna att inte spola ner sådant som inte ska ner i avloppet. Problemet kan på vissa ställen vara säsongsbetonat.

– Trasor eller ”lindor” som har fastnat i exempelvis pumpstationen i Hällesåker misstänker vi kan komma från hästgårdar. När vi pratar med boende får vi ingen som säger att ”jo det har vi spolat ner” och vi är absolut inte ute efter att hitta syndabockar utan hoppas snarare att genom att uppmärksamma problemet ska vi få en förändring hos de som fulspolar, säger Anna.

Även fett och olja kan orsaka stopp. Häll därför inte ut matolja, frityrolja eller stekfett i avloppet, och inte heller överbliven olja från inlagd mat, till exempel soltorkade tomater. Samla istället olja från matlagning i en flaska eller dunk och lämna in på återvinningscentralen så blir det nya produkter eller släng i brännbart restavfall. Torka ur stekpannan innan du diskar den.

Kemikalier skadar miljön

Det finns även andra saker som du inte ska spola ner. Till exempel mediciner, målarfärg, lösningsmedel och andra kemikalier. Häller du ut det i avloppet eller en dagvattenbrunn förstör du miljön då det skadar djur- och växtliv i vattnet samt förstör avloppsreningsverkets reningsprocess.

Fakta fulspolning

Gryaab på Hisingen tar hand om avloppsvattnet från Mölndals kommun. Varje år får de rensa ca 1 000 ton skräp från sina filter. Det är skräp som spolats ner och inte fastnat i pumpstationer på vägen ifrån de kommuner som är anslutna till reningsverket. Skräp som spolas ner i toaletten fulspolas.

Det som fulspolas mest är:

  • Hushållspapper
  • Våtservetter
  • Naglar
  • Fimpar och snus
  • Tops/bomullspinnar
  • Trasor
  • Kemikalier

Fakta Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Dagen ska uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Läs mer om Världstoalettdagen på wateraid.org.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-19 09.55