Mer solel i Mölndal genom energi- och klimatrådgivning

Sedan början av 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i ett gemensamt projekt om solel, under ledning av Energimyndigheten. Resultatet visar att projektet på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Från slutet av 2017 till slutet av 2018 mer än fördubblades antalet solelanläggningar i Mölndals stad. Sedan dess har ökningen varit ännu snabbare.

Kommunala energi- och klimatrådgivare erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Under Insatsprojekt sol (januari 2018 – september 2019) genomförde Mölndals stad 125 stycken individuella rådgivningar rörande solel, mest till villaägare men även till bostadsrättsföreningar och företag. Under samma period höll Mölndals stad sex stycken föredrag om solel, med totalt drygt 200 åhörare. Ofta ledde föredragen till att individuella rådgivningar bokades in.

Mölndals stads energi- och klimatrådgivare vid solcellspanel

Många rådsökande som funderar på solel betonar att det är tryggt och bra att ha en helt oberoende part att diskutera både teknik och ekonomi med. Det är så klart roligt när man senare ofta får återkoppling och hör att en del av de som man har träffat verkligen också har investerat i solel, säger Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad.

Under projektperioden genomfördes ett studiebesök för allmänheten vid stadshusets solelanläggning och en ”Solcellssafari” med öppet hus i privata villor och andra byggnader med solel.

Solcellssafari

Stort nationellt intresse för solel

Intresset för solceller har varit stort och i det nationella projektet har cirka 44 000 personer fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Läs gärna mer om solel på Energimyndighetens webbplats.

Är du nyfiken på solel?

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om solel eller få individuell rådgivning.

Solpaneler på hus

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-20 14.51