Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 21 november hade kommunstyrelsen möte och tog beslut om budget för 2020 och plan för 2021-2022 som bland annat innefattar investeringar i Åby Arenastad.

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand. Protokollet publiceras när det är justerat.

Budget för 2020 och plan för 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga GrönBlå Samverkans budget.

Investeringar i Åby Arenastad

Stora satsningar inom kultur-och fritidsområdet görs främst genom den fortsatta utvecklingen av Åby Arenastad. Det totala anslaget för Åby Arenastad, inklusive simhall, är 542 miljoner, varav det i budget för 2020 ligger 144 miljoner.

Motioner skapade debatt

Två motioner besvarades, en om särskilt stöd för elever i Mölndals grundskolor och en om fria resor till daglig verksamhet. Båda motionerna avslogs av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-21 07.24