Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 21 november hade kommunstyrelsen möte och tog beslut om budget för 2020 och plan för 2021-2022 som bland annat innefattar investeringar i Åby Arenastad.

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand. Protokollet publiceras när det är justerat.

Budget för 2020 och plan för 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga GrönBlå Samverkans budget.

Investeringar i Åby Arenastad

Stora satsningar inom kultur-och fritidsområdet görs främst genom den fortsatta utvecklingen av Åby Arenastad. Det totala anslaget för Åby Arenastad, inklusive simhall, är 542 miljoner, varav det i budget för 2020 ligger 144 miljoner.

Motioner skapade debatt

Två motioner besvarades, en om särskilt stöd för elever i Mölndals grundskolor och en om fria resor till daglig verksamhet. Båda motionerna avslogs av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-21 07.24