Mölndals stad övertar Streteredsbadet

Nu är det klart att Mölndals stad tar över driften av Streteredsbadet efter nyår. Det beslutade Mölndals kommunstyrelse den 27 november.

Mölndals kommunstyrelse överlåter nu åt kultur- och fritidsnämnden att överta driften av Streteredsbadet från Mölndals allmänna simsällskap, MASS. MASS har drivit Streteredsbadet genom sitt bolag MFAB under flera år.

- Det är ett viktigt beslut som gör att vi nu kan börja jobba konkret med att överta verksamheten utan att det blir något längre glapp, säger Glenn Grimhage (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Det är tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen som nu ska se över och lösa alla praktiska detaljer. Ambitionen är att Streteredsbadet efter övergången ska kunna innehålla samma verksamheter som tidigare. Både den personal och de verksamheter som finns på Streteredsbadet idag kommer att erbjudas att fortsätta i Mölndals stads regi. Mölndals stad siktar också på att öppna Streteredsbadet så fort det är möjligt efter nyår.

- Det kanske blir ett förlängt jul- och nyårsuppehåll, säger Glenn Grimhage. Sedan måste vi få en chans att lära oss verksamheten i vår. Det är en ny verksamhet för oss och det tar tid att sätta sig in i alla frågor som hör till driften av Streteredsbadet. Det kommer vi att göra tillsammans med personalen på badet i första hand.

Något exakt datum för när Streteredsbadet öppnar igen efter nyårshelgen finns inte ännu. Siktet är dock inställt på att kunna dra igång igen så snart som möjligt efter årsskiftet.

- Det är en av alla frågor vi får ta tag i nu, jag ber att få återkomma så fort vi vet mer, säger Glenn Grimhage.

Bakgrund

Streteredsbadet i Kållered är en mindre badanläggning som har drivits av Mölndals allmänna simsällskap, MASS sedan år 2004. MASS hyr i dagsläget Streteredsbadet av Mölndals stad via sitt eget företag MASS Friskvårdsaktiebolag, MFAB, som inte är vinstdrivande. MASS ansökte i slutet av 2018 om hyresreduktion för Streteredsbadet. Mölndals stad gav föreningen anstånd med hyra första kvartalet 2019 och tillsatte en utredning om Streteredsbadets framtida drift, verksamhet och hyresnivå. I höstas tackade MASS nej till stadens förslag på reviderat verksamhets- och hyresavtal framåt, och sade därmed upp driften av Streteredsbadet.

Läs mer: Fortsatt utredning av Streteredsbadet 2019-10-22

Kontakt

Mats Nygaard
Avdelningschef, förening och idrott
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 44
mats.nygaard@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-28 11.44