Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den 27 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Bland annat togs beslut om riktlinjer för krisberedskap och civilt försvar i staden, beslut om att Mölndals stad ska ta över driften av Streteredsbadet och att stadens nya kontaktcenter som startar hösten 2020 fysiskt ska finnas i stadshuset.

Beslut om plan och strategi inom krisberedskap och civilt försvar

Det togs beslut om två viktiga dokument inom krisberedskap och civilt försvar.

  • Plan för central krisledning i Mölndals stad
  • Riktlinjer för säkerhetsskydd

För att uppnå lagstiftningens krav behöver Mölndals stad ha ett antal dokument fastställda till årsskiftet. Den 11 december väntas kommunfullmäktige ta beslut om en strategi för krisberedskap och civilt försvar.

Mölndals stad tar över driften av Streteredsbadet

Det togs beslut om att Mölndals stad tar över driften av Streteredsbadet med start nästa år.

Stadshuset lokal för stadens nya kontaktcenter

Det togs beslut om att stadens nya kontaktcenter ska ligga i Mölndals stadshus. Beslutet innebär att receptionen i stadshuset liksom vissa rum intill stadshushallen, kommer att byggas om för att anpassas till kontaktcentrets verksamhet. Ombyggnationen planeras preliminärt pågå mars-juni 2020 och stadens nya kontaktcenter startar hösten 2020.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-28 13.11