Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Digitalt stöd för ökad självständighet

Från och med 1 januari 2020 blir det möjligt att ansöka om digitalt stöd i hemmet. Seniorer kan även få digitalt stöd på Träffpunkter i Mölndals stad.

Ny insats inom hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i april att införa en ny serviceinsats inom hemtjänsten som ger digitalt stöd i hemmet.

Syftet med insatsen är att bibehålla eller öka självständigheten och minska ett digitalt utanförskap för seniorer.

Ny forskning visar att digitalt utanförskap i många fall även leder till socialt utanförskap. Det finns många digitala lösningar som kan förenkla vardagen och höja livskvaliteten. Digitalt stöd i hemmet är en aktiv insats som vi tror kommer att höja kunskapsnivån hos en del seniorer invånare i Mölndals stad, säger Sonny Dahl, områdeschef Hemvård.

Beviljas utan behovsprövning

Om du har fyllt 70 år beviljas du insatsen utan behovsprövning. Det innebär att ingen utredning behöver göras för att du ska få digitalt stöd i hemmet. Du beviljas digitalt stöd i maximalt 10 timmar under ett år. 

Handla på nätet

Den nya insatsen innebär att du kan få stöd i att använda digital teknik i vardagen, som exempelvis att beställa mat- eller apoteksvaror.

Utöka sociala nätverk

Insatsen kan även ge stöd i digital kommunikation för att utöka ditt sociala nätverk. Du kan exempelvis lära dig att kommunicera via sociala medier, göra bokningar eller streama TV-serier.

Digitala förutsättningar

För att du ska kunna få digitalt stöd i hemmet behöver du ha tillgång till internet och en dator, smartphone eller surfplatta.

Ansök från 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 går det att ansöka om digitalt stöd i hemmet via e-tjänst eller blankett här på Mölndals stad webbplats.

Du kan även kontakta din biståndshandläggare för att få hjälp med att ansöka.

Träffpunkter ger också digitalt stöd

Du som vill och kan är hjärtligt välkommen till våra Träffpunkter, som är mötesplatser för seniorer.

Här anordnas en mängd aktiviteter, bland annat internetcafé där du också kan få stöd i att använda digital teknik. Kontakta din närmaste Träffpunkt för mer information.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Biståndshandläggare SoL
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10 och 13–14

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-18 13.00