Nya avtal för ridverksamhet vid Gunnebo slott

Nu är nya avtal för ridanläggningen och ridverksamheten vid Gunnebo slott klara. Från årsskiftet gäller femåriga hyres- och verksamhetsavtal mellan Mölndals stad som äger anläggningen och Gunnebo Ryttarsällskap som hyr och nyttjar den för ridskola.

Den stora förändringen är att Gunnebo Slott och Trädgårdar nu inte längre är inblandad i hyresavtalen för ridanläggning och ridverksamhet. Tidigare ingick hela ridanläggningen i arrendeavtalet för Gunnebo Slott och Trädgårdar och Gunnebo Ryttarsällskap, GRYS, hyrde av Gunnebo Slott och Trädgårdar via Mölndals stad i ett trepartsavtal. Nu tecknar Mölndals stad och Gunnebo Slott och Trädgårdar ett nytt avtal där ridanläggningen inte ingår i arrendet. Istället hyr ryttarsällskapet direkt av Mölndals stad genom kultur- och fritidsförvaltningen. Däremot kommer Gunnebo Slott och Trädgårdar att fortsätta utföra vissa tjänster för ridverksamheten. Det regleras i ett separat avtal.

- Ett nytt och långsiktigt hyres- och verksamhetsavtal med Gunnebo Ryttarsällskap ger goda möjligheter för att en kommunal ridskola för barn- och ungdomar i staden tryggas, säger Glenn Grimhage, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad har sedan 2001 haft avtal om ridverksamhet i Gunnebo-området med Gunnebo Slott och Trädgårdar och Gunnebo Ryttarsällskap. Från år 2016 har avtalen förlängts med bara ett år i taget. Skälet till det var dels att Gunnebo Slott och Trädgårdar ville säga upp avtalen med Gunnebo Ryttarförening, dels att Mölndals stad utredde hela ridskoleverksamheten i centrala Mölndal.

Ridutredningen blev klar i juni 2018 och visade att det inte finns några tydliga alternativa platser för en ridskola annat än att vara kvar vid Gunnebo slott. Kommunstyrelsen beslutade då att ridskolan ska vara kvar vid Gunnebo slott och att ridanläggningen överförs till Mölndals stad från Gunnebo Slott och Trädgårdar. Det innebär att fastighetsavdelningen i Mölndals stad kommer att förvalta ridanläggningen från 2020.

Under 2019 har Mölndals stad tillsammans med Gunnebo Ryttarsällskap tagit fram ett hyres- och verksamhetsavtal för ridanläggningen och kommunal ridskola vid Gunnebo slott för åren 2020 till och med 2024. Parallellt så skrivs alltså arrendeavtalet mellan Mölndals stad och Gunnebo Slott och Trädgårdar om utan ridanläggningen.

Kontakt

Mats Nygaard
Avdelningschef, förening och idrott
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 44
mats.nygaard@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-19 16.29