12 593 barn besökte lovaktiviteter

Den statliga satsningen på lovaktiviteter är över. Mölndals stad har sammanfattat och utvärderat de kostnadsfria aktiviteterna 2016-2019 och resultatet är glädjande. Både besökare och antalet aktiviteter de senaste åren har ökat och majoriteten av både barn och vårdnadshavare är mycket nöjda med satsningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad har tillsammans med föreningar i Mölndal arrangerat totalt 648 aktiviteter runt om i kommunen de senaste fyra åren. Drygt 80% av vårdnadshavarna är nöjda med lovutbudet i staden och en av de som svarade på en utvärderingsenkät 2018 beskrev utbudet så här, ”Tycker det är toppen att det erbjuds så roliga aktiviteter för barnen under sommarlovet!”.

Aktiviteterna har varit av olika karaktär och haft en stor spridning, både geografiskt och utifrån urval av aktivitet. Kommunen har valt att fokusera på aktiviteter som kan skapa nya vänskapsband mellan barn från olika områden och med olika bakgrund. Staden har erbjudit barn möjligheter att träffas, göra något roligt tillsammans och utvecklas.

Ökat besöksantal

Inför sommarloven 2016-2019 har landets kommuner kunnat söka statliga medel för att anordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn, i åldrarna 6-15 år. Totalt har Mölndals stad fått drygt 2 miljoner kronor i bidrag från staten för att utveckla lovverksamheten i kommunen. Det bor 8 400 barn i åldrar 6-15 år i Mölndal. Totalt har 12 593 barn (ej unika besök) besökt stadens lovaktiviteter 2016-2019. Besöksantalet har ökat kraftigt från drygt 2200 barn 2016 till nästan 3900 barn i år.

Nöjda besökare

94 procent av barnen har varit nöjda eller mycket nöjda med aktiviteterna. Ungefär 2/3  av de tillfrågade barnen och vårdnadshavarna uppgav dessutom att barnen fått nya kompisar under aktiviteterna. ”Allt har varit suveränt. Mitt barn har varit på gott humör och mycket nöjd varje dag … Hon fick nya vänner direkt. Bra att ni pratar om värderingar, också!” Citat från en vårdnadshavare som svarat på enkäten 2019.

Även 2017 tyckte bara 37 procent av ledarna att de nådde de barn som de förväntat sig 2019 hade antalet mer än fördubblats (76 procent).

Barnens förslag på aktiviteter

Barnen har även fått utvärdera aktiviteterna och komma med egna förslag på vad de vill göra nästkommande lov. Sportaktiviteter som dans, fotboll är populära men även teaterkollo och att besöka djur. En aktivitet som både barn och vuxna efterfrågat år efter år är en gammal traditionell lovaktivitet i kommunen, nämligen Djursjön. Många av de som besvarat enkäten önskar att Djursjön finns kvar och utökas.

”Djursjön är en helt fantastik aktivitet... Tror att just Djursjön räddar många ensamma barn på sommaren. Jag åkte själv alltid dit som liten och har så många minnen från den tiden… sluta aldrig med Djursjöbussen”, skriver en vårdnadshavare i utvärderingen 2018.

Kontakt

Therése Hognert
Samordnare samhällsarbete Lindome
Kultur- och fritidsförvaltningen
0768-98 45 22
therese.hognert@molndal.se

Elin Larsson
Kommunikatör, ungdoms- och samhällsarbete
Kultur- och fritidsförvaltningen
0728-625388
elin.larsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 12.04