Förlängt samarbete med Konstkollektivet

Under 2019 har Mölndals stad och kulturföreningen Konstkollektivet haft ett utökat samarbete för att tillsammans stärka kulturen som plattform för möten, samhörighet och integration. Nu är det beslutat att samarbetet ska fortsätta även under de två kommande åren.

Samarbetet har skett genom ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Partnerskapet handlar om att skapa ett förhållande mellan aktörerna som båda vinner på och som bidrar till samhällsutvecklingen.

Kulturmöten och en ny kvartersscen för unga

Under 2019 har Konstkollektivet bland annat fått stöd för att arbeta vidare med Öppen Kulturell Mötesplats, en integrationsplattform där människor möts och umgås genom kulturaktiviteter av olika slag. Under året har föreningen genomfört 26 tillfällen med i snitt 40 besökare varje gång.

Konstkollektivet har med stöd av IOP-avtalet även startat upp Kulturbanken, ett nytt nätverk för kulturaktörer och kulturföreningar i Mölndal, samt öppnat en lokal kvarterscen med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna. 2019 har kvartersscenen ”Under” varit arena för konserter, festivaler och föreläsningar av olika slag.

Konstkollektivet har också haft möjlighet att erbjuda kulturresidens, där en grupp kulturutövare arbetar med en produktion som resulterar i exempelvis en föreställning eller utställning som Mölndalsborna får ta del av.

Förlängt avtal i två år

Målet med IOP-avtalet var att det skulle resultera i ett långsiktigt samarbete på minst tre år. Efter ett första år med lyckat resultat har nu kultur- och fritidsnämnden beslutat om att förlänga avtalet med två år.

Det var bra att få testa IOP-formen med föreningen Konstkollektivet. Under det senaste året har det visat sig att det var rätt val och att partnerskapet har lett till många nya kulturmöten för Mölndalsborna. Vi är nöjda med att samarbetet nu kan säkras för två år framåt, säger nämndens ordförande Glenn Grimhage.

Samarbetet med Konstkollektivet var Mölndals stads första IOP-avtal och ett nytt sätt för staden att samverka med den idéburna sektorn.

Kontakt

Åsa Tollbom
Enhetschef konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-19 16.42