Streteredsbadet öppnar 13 januari

Nu är det klart att Streteredsbadet öppnar den 13 januari i kommunens regi. Mölndals stad tar över Streteredsbadet från Mölndals allmänna simsällskap den 1 januari. Förhoppningen är att bytet inte kommer att märkas så mycket för besökaren.

Alla medarbetare har tackat ja till att fortsätta jobba på Streteredsbadet som anställda i Mölndals stad och de verksamheter som finns i Streteredsbadet har kunnat påbörja planeringen för vårens aktiviteter. Utgångsläget är också att Streteredsbadet behåller samma öppettider och utbud som tidigare.

Övergångsperiod

Det kommer att märkas att Streteredsbadet nu övergår till stadens regi på lite olika sätt under våren. Det kan handla om att badet får nya kontaktuppgifter, att hemsidan genomgår viss justering under våren, att skyltning och information anpassas till Mölndals stads manér och får lite annat utseende. Men det kommer inte att hända direkt i januari.

- Vi måste få en chans att lära oss verksamheten i vår, säger Glenn Grimhage, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mölndals stad. Det är en ny verksamhet för oss och det tar tid att sätta sig in i alla frågor som hör till driften av Streteredsbadet. Det kommer vi att göra tillsammans med personalen på badet i första hand. Under tiden hoppas vi att besökare upplever att allt flyter på så friktionsfritt som möjligt.

Bakgrund

Streteredsbadet i Kållered är en mindre badanläggning som fram till årsskiftet drivits av Mölndals allmänna simsällskap, MASS, via deras bolag Mölndals ASS friskvård AB, MFAB. MASS hyr Streteredsbadet av Mölndals stad fram till 31 december 2019. I höstas tackade MASS nej till ett nytt hyresavtal. Efter MASS besked beslöt Mölndals stad att fortsätta driva Streteredsbadet i egen regi.

Läs mer

Mölndals stad övertar Streteredsbadet.

Kontakt

Mats Nygaard
Avdelningschef, förening och idrott
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 44
mats.nygaard@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 12.03