Ny utförare i färdtjänsten från 1 februari

Från och med den 1 februari kommer Västtrafik att köra färdtjänstresorna. Det innebär att du får ringa ett nytt nummer för att boka färdtjänstresa och att det är andra bilar som kör. Du kommer också behöva betala i bilen, kontant eller med kort.

Mölndals stad har skrivit nytt avtal med Västtrafik kring utförandet av resor med färdtjänst. Tidigare var det Serviceresor i Göteborg som var utförare för färdtjänstresorna.

Nytt från 1 februari – kring bokningen

För resor från och med 1 februari beställer du din färdtjänstresa hos Västtrafik:

  • Ring 020-91 90 90.
    Måndag – fredag klockan 06.00–22.00, helg klockan 08.00–22.00.
  • Via webben: vasttrafik.se/bokaresa
  • Via appen: Västtrafik boka resa

Nytt från 1 februari – kring resan

  • Du reser oftast med vita fordon som det står Västtrafik på.
  • Du betalar i anslutning till resan, med kort eller kontant. Detta är en förändring från tidigare när alla resor fakturerades.
    Återkommande resor som är beviljade med högkostnadsskydd, faktureras fortsatt som tidigare.

Din färdtjänstresa kan du boka tidigast 14 dagar innan resan. Det innebär att du kan börja boka resan hos Västtrafik från den 18 januari om du ska resa den 1 februari eller senare. Alla resor före 1 februari bokar du hos Beställningscentralen Göteborgs stad.

Flexlinjen

Resor med Flexlinjen beställer du som tidigare på telefon 031-41 96 90.

Frågor om färdtjänstresa och bokning från 1 februari: Kontakta Västtrafik 020-91 90 90
Frågor om färdtjänsttillstånd: Kontakta Mölndals stads färdtjänsthandläggare, 031-315 15 80 eller fardtjanst@molndal.se

Alla som har färdtjänsttillstånd får i dagarna denna information till sin angivna adress. Du som har god man, informationen är skickad till denne.

Färdtjänstens informationsbroschyrPDF.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad