Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Snabbare hjälp vid svårläkta sår

Rikssår ger sjuksköterskor i Mölndals stad specialisthjälp för snabbare och effektivare behandling av patienter med svårläkta sår.

Rikssår – ett nationellt kvalitetsregister

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i höstas att ingå avtal med det nationella kvalitetsregistret Rikssår. Det innebär att sjuksköterskor i Mölndals stad nu får tillgång till specialister och samlad expertis i syfte att påskynda läkningen av svårbehandlade sår hos patienter.

Svårläkta sår medför stort lidande

Ett svårläkt sår leder ofta till långvarig vård, svår smärta och stort lidande för patienten.

Patienter med svårläkta sår är vanligtvis äldre och har flera sjukdomar. De slussas ofta mellan olika vårdinstanser som kommuner, slutenvård, akutvård och primärvård. Tyvärr får de sällan möjlighet att träffa en expert som kan ställa rätt diagnos och föreslå rätt behandling, berättar Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska på vård- och omsorgsförvaltningen.

Samlad kunskap om sår

Ett sår kan uppkomma av olika orsaker. Orsaken påverkar hur såret ska behandlas för bästa möjliga läkning. Därför är det viktigt att få rätt diagnos i ett tidigt skede så att rätt behandling kan påbörjas snarast möjligt.

Rikssår har en stor databas och tillgång till specialister inom området sårläkning. Den specialist som tar sig an en patient följer upp och utvärderar behandlingen av patienten tills såret är läkt.

Sårläkning via mobilen

Den mobila kontakten med Rikssår gör det möjligt för sjuksköterskorna i Mölndals stad att ge rätt behandling snabbare. En annan stor fördel är att patienten inte behöver transportera sig någonstans.

Våra sjuksköterskor skickar in uppgifter och foton av såret direkt till Rikssårs register via mobiltelefonen. Inom kort får de diagnos och förslag på behandling av en specialist på just den typen av sår. Patienten behöver inte åka iväg någonstans utan kan få specialisthjälp i hemmet. Vi tror att Rikssår kommer att underlätta mycket för både patienter och personal, säger Karin Blomqvist.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-23 07.15