Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Mer omsorg med digital teknik

Projekt Modig ska öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg i åtta kommuner. Mölndals stad är en av dessa kommuner.

Projekt Modig

Projekt Modig - Mer Omsorg med DIGital teknik - finansieras av den Europeiska socialfonden, ESF. Projektet startade 1 april 2019 och pågår till 31 mars 2021. Modig drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Övergripande projektmål

Göteborgsregionens övergripande mål är att stärka den digitala kompetensen hos personal inom äldreomsorg och funktionsstöd samt ta fram metoder för ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Alla kommuner har sin egen projektplan med specifika, mätbara mål och aktiviteter som revideras kontinuerligt.

Bakgrund

Nya mobila arbetssätt och välfärdsteknik gör att allt högre kompetenskrav ställs på personal inom områdena äldreomsorg och funktionsstöd.

Både baspersonal och ledningspersonal behöver därför få ökad kunskap om hur den nya tekniken kan användas.

Modig i Mölndal

Mölndals stad har en digitaliseringsledare och fem digitaliseringsombud som arbetar med projektet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Digitaliseringsombuden är befintlig personal i våra verksamheter som har i uppdrag att inspirera, stödja och utbilda kollegor och chefer för att öka användandet av digitala verktyg och mobila arbetssätt. Just nu arbetar vi med vårens utbildningar inom både befintliga digitala verktyg och ny teknik som ska implementeras i verksamheterna, berättar Myriam Belbekri, digitaliseringsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-24 10.53