E-tjänster för ansökan om stipendier och kulturstöd

Nu kan du söka Mölndals stads kultur- och idrottsstipendier samt kulturarvsstöd på ett smidigt sätt via stadens e-tjänster. Under våren kommer flera av Mölndals stads ansökningar för föreningsbidrag och kulturstöd att ändras från sina gamla blanketter till den nya digitala ansökningsformen.

Från och med idag, onsdag 12 februari, kan Mölndals föreningar söka kulturarvsbidrag samt kultur- och fritidsnämndens fyra stipendier som digitala e-tjänster. Det gäller ledarstipendium, idrottsstipendium, kulturstipendium samt ett arbetsstipendium för konst och kultur.

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier och för kulturarvsbidraget är 31 mars. Kulturstipendiet och arbetsstipendiet för konst och kultur kan både föreningar och enskilda kulturutövare söka.

E-tjänster förenklar ansökningsprocessen

En e-tjänst är en helt digitaliserad process och du ansöker genom att logga in på Mölndals stads e-tjänster med ditt bank-id. Du kan när som helst spara och pausa processen och fram till 31 mars kan du även ändra i eller komplettera din inskickade ansökan.

Vi tror och hoppas att det nu blir enklare och smidigare att ansöka för alla parter, säger Åsa Tollbom, enhetschef för konst och kultur i Mölndals stad. Med e-tjänsterna gör vi det enklare och tryggare för alla som söker stöd från Mölndals stad. Grunduppgifter kommer att sparas från år till år, alla ansökningar och beslut samlas på samma ställe och ni som ansöker kan följa handläggningen av ärendet ända fram till beslut.

Nytt arbetsstipendium för konstnärer och kulturutövare

I och med övergången till e-tjänster har Mölndals stad även uppdaterat vissa villkor och frågor i ansökningarna. Störst förändring har skett i villkoren för stipendiet som tidigare hette Idé- och konststipendium. Nu har stipendiet omvandlats till ett renodlat arbetsstipendium och bytt namn till Arbetsstipendium konst och kultur.

Du som är en professionellt verksam kulturarbetare eller konstnär kan söka stipendiet för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar den personliga konstnärliga utvecklingen och stärker Mölndals kulturliv. Arbetsstipendiet är på 50 000 kronor, precis som det tidigare Idé- och konststipendiet.

Summan för kulturstipendiet, ledarstipendiet och idrottstipendiet är som tidigare på 10 000 kronor vardera.

Mer information och ansökan

molndal.se/foreningsbidrag hittar du information om samtliga kulturstöd och föreningsbidrag och även blanketter för de stöd som ännu inte gjorts om till e-tjänster.

Ökad digitalisering för smidigare hantering

Mölndals stad har i uppdrag att öka digitaliseringen och införa fler digitala tjänster för att underlätta för invånarna och effektivisera arbetet kring handläggning. Genom användandet av e-tjänster samlas alla invånarens ansökningar på samma plats. Det innebär att man på samma sida hittar sina ansökningar om bygglov, förskoleplats, sophämtning eller kulturstöd och föreningsbidrag och enkelt kan följa handläggning och beslut.

Kontakt

Astrid Ekermo
Kultursamordnare vuxna
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 59
astrid.ekermo@molndal.se

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Åsa Tollbom
Tillförordnad museichef Mölndals stadsmuseum
T.f. avdelningschef museum, konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 28
asa.tollbom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-26 13.10