Ändringar i Bohusleden

Delar av Bohusleden genom Mölndal har fått ny sträckning. Vi bygger under 2020 även ett nytt vindskydd vid Lackarebäcks långvatten.

Under 2019 påbörjade Mölndals stad en omflyttning av delar av Bohusledens etapp 1. Dety är sträckan mellan Horsikan och Herkulesgården som leden fått en ny sträckning. En orsak till den nya sträckningen är att leden ska gå i torrare marker så det blir bekvämare promenader.

Vid Kikås långvatten har leden flyttats från östra till västra sidan av sjön. Det gör att leden kommer närmare badplatsen och Kikås insektshotell. Omledningen gör även att du som går leden kan passera Pixbovägen i en tunnel istället för att korsa vägen. Det blir helt enkelt lite säkrare.

Ladda ner karta över de förändringarPDF som är gjorda på Bohusleden genom Mölndal.

Framtida utveckling

Under 2020 kommer delar av etapp 2 av Bohusleden att göras om och fräschas upp. Bland annat kommer Mölndals stad att bygga ett nytt vindskydd på en udde i Lackarebäcks långvatten som ger övernattningsmöjligheter. Stigen kommer på vissa ställen att flyttas till torrare marker.

Ny hemsida för Bohusleden

Västkuststiftelsen, som samordnar Bohusleden, har lanserat en ny webbsida med information om hela Bohusleden. Du hittar den på www.bohusleden.se.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-20 15.41