2019 års strandskyddsprojekt avslutat

Under sensommaren 2019 genomförde Miljöförvaltningen ett tillsynsprojekt med fokus på strandskyddslagstiftningen i Mölndal.

Projektet var ett samarbete mellan kommunerna, Länsstyrelsen och Miljösamverkan Västra Götaland.

I Mölndals kommun beslutade man att projektet skulle se över områden runt Västra Ingsjön. 20 fastigheter besöktes varav två hade potentiella överträdelser.

Efter årsskiftet är de åtgärder som Miljöförvaltningen ansåg vara förbjudna åtgärdade och projektet avslutas. Överlag var det få överträdelser och lagstiftningen följs på ett tillfredsställande sätt.

Under sommaren 2020 kommer ett nytt projekt startas upp och tar vid där det förra slutade- vid mynningen mellan Västra Ingsjön och Lindomeån.

Syftet med strandskyddslagstiftningen är att se till att byggnader, bryggor eller anläggningar inte hamnar för nära vatten eller byggs så att det kan verka privatiserande.

Strandskyddet finns för att bevara allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag samt för att bevara växt- och djurlivet.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad