Inkomstjämförelse barnomsorg

Skolförvaltningen genomför en inkomstjämförelse av de familjer som hade barnomsorg under 2018.

De inkomster familjen lämnat underlag till oss om ska jämföras med taxerad årsinkomst hos Skatteverket.

Varför en kontroll?

Du har själv enligt kommunens riktlinjer ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats.

Varför kontrollerar vi så långt tillbaka som 2018?

Det är inte möjligt att få uppgifter från Skatteverket tidigare. I slutet av 2019 är den taxerade inkomsten för 2018 fastställd och då är uppgifterna tillgängliga.

Fortsatt hantering

Om kontrollen visar att du har betalat för lite eller för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite kommer en retroaktiv faktura i månadsskiftet februari/mars med tre månaders betalningstid. Om du betalat för mycket görs en utbetalning under 2020. Jämförelsen med taxerad inkomst görs automatiskt så du behöver inte skicka in några uppgifter till oss.

Frågor

Har du frågor kontakta Barnomsorgsenheten tfn 031- 315 20 80.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad