Milstolpe i digitaliseringsresan

Nu lanseras ytterligare en e-tjänst som bidrar till förbättrad service och ökad digital tillgänglighet. Ihop med den nya e-tjänsten används en särskild programvara som gör att handläggningen sker automatiskt, något som på sikt kommer att frigöra värdefull tid för stadens anställda – tid som ska användas i välfärdsarbetet allra närmast invånarna.

Ökad service och bättre digital tillgänglighet för Mölndalsborna – det är en fråga som står högt på dagordningen i Mölndals stad. Idag, den 20 februari, lanseras en ny e-tjänst som gör att ytterligare ett ärende kan skötas digitalt istället för via pappersblankett. Denna gång handlar det om en e-tjänst för den som har pågående ärende om ekonomiskt bistånd. Istället för att varje månad lämna in ansökan och underlag i pappersform kan klienterna från och med nu ansöka via mobil, dator eller surfplatta.

Att en ny e-tjänst lanseras är i sig inget nytt – Mölndals stad har nu närmare åttio e-tjänster som invånare och organisationer kan använda för olika ändamål. Att en viktig milstolpe passeras i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter, beror istället främst på att en särskild programvara kopplas till den nya e-tjänsten.

Mer tid till mötet med invånare

Programvaran heter RPA vilket står för Robotic Automation Process. Ibland har ordet ”robot” använts men det anses missvisande. Istället handlar det om en programvara i en dator som kortfattat gör så att de ärenden som kommer in via e-tjänsten kan handläggas automatiskt. På så vis frigörs värdefull tid och våra anställdas kompetens kommer i större utsträckning än idag att kunna användas där den gör allra mest nytta – nämligen i mötet med Mölndalsborna.

Jennie Fidler på social- och arbetsmarknadsförvaltningen är projektledare för digitaliseringen av ekonomiskt bistånd:

– Det här är någonting som vi har arbetat med i flera år, så det känns väldigt roligt att allt arbete och allt engagemang äntligen börjar komma till konkret nytta för våra invånare.

En stor omställning

Jennie Fidler betonar samtidigt att mycket arbete återstår och att det kommer ta tid innan den fulla effekten nås. Det är en stor omställning som genomförs inom ekonomiskt bistånd, både vad gäller tankesätt och arbetsmetoder. Till hösten beräknas alla delar vara på plats.

Tiden som frigörs ska användas till att förbättra det stöd som sökande och klienter får för att kunna nå självständighet och egen försörjning.

Beslut fattas av handläggare

Digital ansökan om ekonomiskt bistånd, och särskilt användningen av RPA i sammanhanget, har uppmärksammats i samhällsdebatten. Stort fokus har legat på frågan om själva beslutsfattandet och huruvida det är lämpligt och förenligt med lagarna att beslut fattas automatiskt.

Här i Mölndal handlar det dock inte om automatiserat beslutsfattande utan om automatiserat beslutsstöd, förklarar Jennie Fidler.

– Det som programvaran hjälper oss med är att ta fram förslag till beslut. Den delen av handläggningen kommer att gå mycket snabbare än idag. RPA:n tar fram ett förslag till beslut som handläggaren tittar på och bedömer innan hen fattar beslut – det är alltså fortfarande handläggaren som står för själva beslutsfattandet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad