Grevedämmet behöver renoveras

Grevedämmet i östra Mölndal är angripet av mögel och behöver renoveras. Nu har kultur- och fritidsnämnden godkänt extra finansiering för ersättningslokaler till Konstkollektivet, den kulturförening som huserar i Grevedämmet.

Kulturföreningen Konstkollektivet huserar i Grevedämmets gamla skola på Pixbovägen 5 i östra Mölndal. Eftersom fastigheten är i stort behov av renovering, behöver alla verksamheter i Grevedämmet flytta till ersättningslokaler under minst ett års tid. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt möte i februari att skjuta till extra medel för att finansiera ersättningslokaler till Konstkollektivet. Det finns tomma lokaler på Baazgatan där Broslättsgården och lilla Katrinebergsskolan ligger som kan bli ersättningslokal.

Konstkollektivet har ett så kallat IOP-avtal – idéburet offentligt partnerskap - med Mölndals stad. Föreningen driver bland annat Öppen kulturell mötesplats, med fokus på att skapa möten med hjälp av kultur. Ett beslut om extra medel för ersättningslokaler innebär att Konstkollektivet kan fortsätta bedriva sin verksamhet fram tills dess ordinarie lokaler i Grevedämmet på Pixbovägen 5 är tillgängliga igen. Om allt går enligt plan börjar renoveringen av Grevedämmet till sommaren.

Kontakt

Cajsa Lagerkvist
Museichef, Mölndals stadsmuseum
Avdelningschef, museum, konst och kultur
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 51
cajsa.lagerkvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad