Mölndal övar totalförsvar

Under två heldagar har stadens organisation övat. Det är en del i den nationella totalförsvarsövningen, TFÖ2020, med syfte att bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

− Vi deltar i övningen för att öka vår förmåga att klara av de uppgifter som vi som kommun har i ett läge av krig, eller höjd beredskap, säger Richard Bengtsson, lokal övningsledare och säkerhetssamordnare.

Kommunens ansvar

Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:

  • planering och inriktning av verksamheten,
  • tjänstgöring och ledighet för personal,
  • användning av tillgängliga resurser som behövs för att man, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Militärt och civilt försvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret.
– Det handlar om att samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig, säger Richard. Främst handlar det om att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg.

Mer övning i maj

Övningen som genomfördes 18-19 februari var en så kallad distribuerad övning och genomförs i landets alla kommuner. Totalförsvarsövningen håller på hela året runtom i Sverige och i Mölndal kommer det märkas under krisberedskapsveckan i maj.
– Vi planerar bland annat en övning tillsammans med frivilliga resursgruppen, FRG, som vi har ett unikt samarbete med. Det blir en utomhusövning inför publik som jag tror blir både välbesökt och spännande.

Relaterade länkar:

Kontakt

Richard Bengtsson
Säkerhetshandläggare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 53
richard.bengtsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-20 13.04