Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Idéer som blev, och blir, till verklighet

Projekten 2019 innebar bland annat ny teknik, ökad trivsel och socialt samspel för våra brukare. I år ligger fokus på högre livskvalitet med hjälp av genombrottsmetoden.

Lokala utvecklingsmedel

Varje år kan verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen ansöka om pengar, lokala utvecklingsmedel, för projekt som ska leda till en förbättring för brukarna.

Genomförda projekt 2019

Här presenteras tre av de projekt som genomfördes förra året. Läs om alla projekt i Genomförda projekt 2019.

 • Utveckling och självständighet
  Flera projekt har använt ny teknik för att skapa mervärde för brukarna och utveckla verksamheten. Exempel på detta är Frejagatans dagliga verksamhet där deltagarnas måleri utvecklas med hjälp av iPads, och Alebäcksgatans korttidsvistelse som ökat ungdomarnas självständighet med hjälp av touchkontakter.
 • Trivsel och förbättrad orientering
  Berzelius äldreboende skildrar högtider och årstider med hjälp av dekoration som personal och brukare sätter upp tillsammans. Dekorationen underlättar för brukare att orientera sig och sprider glädje och trivsel till alla på boendet.
 • Ökade sociala kontakter
  Varmblodsgatans boendestöd använder sig av olika spel och brukarnas gemensamma spelintresse för att öka sociala kontakter och hitta fler sätt att umgås på.

Projekt som ska genomföras 2020

För 2020 kom det in totalt 14 ansökningar. Två ansökningar beviljades medel och kommer att genomföras enligt genombrottsmetoden:

 • Bästa möjliga kommunikation
  Projektet involverar samtliga LSS-bostäder och ska ge brukarna större delaktighet och inflytande i vardagen genom ökad kunskap om metoder och verktyg för individuellt anpassad kommunikation.
 • Välfärdsteknik och allas rätt att fungera olika
  Projektet omfattar området korttidsverksamhet, personligt stöd och daglig verksamhet och handlar om att kartlägga och testa brukarnas behov av olika typer av välfärdsteknik.

Sammanställning av ansökningar och bedömningar 2020PDF

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-21 11.08