Nya parkmöbler i stadsparken

Mölndals stad håller på med att uppgradera parksofforna i stadsparken. Det är en del i arbetet med att göra parken mer attraktiv för stadens invånare.

I medborgardialogen om stadsparken var ett önskemål mer platser att sitta och umgås på och olika typer av sittplatser. För att skapa möjligheter till just det byter Mölndals stad ut parksofforna. Vi bygger också fem fasta bord.

Under sommaren kommer vi även att ha flyttbara picknickbord i parken. Arbetet med parkmöblerna går i linje med den programskiss som tagits fram för stadsparken.

Framtida ny lekpark

Under våren 2020, preliminärt i maj, kommer Mölndals stad att påbörja arbetet med att bygga en ny utflyktslekplats i stadsparken. Mer lekyta i parken var även det ett önskemål som kom fram i medborgardialogen. En del av utrustningen på den befintliga lekytan kommer av säkerhetsskäl att plockas bort redan i början av våren. Sandlåda och gungdjur kommer att finnas kvar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad