Coronaviruset

Information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast uppdaterat den 23 juli 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under sommaren arbetar en sommarstab med frågor som rör pandemin.

Allmänna råd och rekommendationer

 • Alla i samhället är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Undvik platser där det är risk för trängsel.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Träffas så smittsäkert det går, gärna utomhus men tänk på avståndet även där.
 • Håll alltid avstånd när du reser i kollektivtrafiken.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Detta gäller just nu

Vaccinering

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.
Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Boka tid via 1177

Information om vem som kan vaccinera sig nu och hur du bokar din tid för vaccination hittar du på sjukvårdsupplysningens webbsida 1177.se.

Ring och ställ allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att läsa information digitalt. Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Du som bor med en person som har covid-19

Om du inte är vaccinerad med två vaccindoser ska du som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19 inte gå till jobbet eller skolan, sju dagar efter det att personen testat sig. När dessa dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri.

Om du är vaccinerad med två doser vaccin och det har gått minst två veckor sedan din sista dos behöver du inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Om du får symtom ska du stanna hemma och testa dig.

Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Din arbetsplats informerar dig om vad som gäller.

Hjälp och stöd

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Kontaktcenter

Vi har begränsat besökstiderna för kontaktcenter med anledning av gällande restriktioner.

Vecka 26-32 gäller avvikande öppettider för kontaktcenter. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl 12-16.30 samt fredag kl 12-15. Telefontid måndag-torsdag är kl 8-16.30 och fredag kl 8-15.

Barn i förskola och grundskola

Nu är det sommarlov och den här sidan kommer att uppdateras om det kommer nya rekommendationer som påverkar förskolor och grundskolor i Mölndal.

Förskolor och grundskolor har infört många smittskyddsåtgärder. Hämtning och lämning på förskolan sker utomhus och pedagoger påminner barn och elever om handhygien.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Campus Mölndal bedriver fortsatt distansundervisning med undervisning på plats för prioriterade grupper. Digitala uppstarter är planerade inför hösten.

Vård och omsorg

Alla besökare på stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av länsstyrelsens frågor och svar:

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal är just nu inga mötesplatser utan endast öppna för korta ärenden.

 • Ett begränsat antal sittplatser är tillgängliga – stanna inte längre än nödvändigt.
 • Minst en dator finns tillgänglig på varje bibliotek.
 • Utskrifter och kopiering är avstängda.

Mölndals stadsmuseum har öppet, med vissa begränsningar. Ta gärna del av vårt digitala utbud under tiden.

Simhallar och ishallar

Vi håller alla simhallar och ishallar för allmänheten stängda. De är däremot öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Våra simhallar och ishallar:

Idrottshallar och fotbollsplaner

Vi håller alla idrottshallar för allmänheten stängda. De är däremot öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på våra anläggningar är själva ansvariga för att följa gällande restriktioner.

Fritidsgårdar

Under sommarlovet erbjuder vi lovaktiviteter till alla barn och unga. Våra fritidsgårdar är en del av lovverksamheten i sommar och kommer att bedriva en del av sin verksamhet utomhus. Vi erbjuder även digitala aktiviteter på sociala medier. Kika gärna på ungmolndal på Instagram.

Fritidsbanken Mölndal

Fritidsbanken Mölndal håller öppet. Vi begränsar antalet besökare i lokalen enligt gällande restriktioner för en smittsäker verksamhet.

Bokning av lokal och anläggning

Alla enskilda, föreningar och arrangörer har ansvar att följa myndigheternas gällande maxantal och direktiv i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen. Det gäller även för privata tillställningar, exempelvis festligheter och möten.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Nu gäller andra regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Max åtta personer får sitta tillsammans vid samma bord inne på restauranger.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad