Coronaviruset

Information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast uppdaterat den 1 december 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allmänna råd och rekommendationer

För att förhindra smittspridning gäller följande, både för dig som är fullvaccinerad och ovaccinerad.

 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för covid-19 vid symtom.
 • Vaccinera dig om du kan.
 • Testa dig för covid-19 vid inresa till Sverige om du har rest utanför Norden och var uppmärksam på symtom de kommande 14 dagarna efter din ankomst till Sverige. Särskilda rekommendationer gäller för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika. Läs mer om vad som gäller på krisinformation.se.
 • Detta gäller just nu

Särskilda rekommendationer för dig som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad har ett särskilt ansvar för att förhindra smittspridning.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Vaccinering

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.
Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Nu kan alla som är födda 2005 eller tidigare boka vaccinationstider.

Boka tid via 1177

Information om vaccin, vem som kan vaccinera sig nu och hur du bokar din tid för vaccination hittar du på sjukvårdsupplysningens webbsida 1177.se.

Ring och ställ allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att läsa information digitalt. Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Vaccinering dos 3

Målgrupper som vaccineras

Nu erbjuds vaccinering av dos tre till alla som är 65 år och äldre samt för personal på särskilt boende, inom hemsjukvård och hemtjänst. Du kan ta dos tre tidigast fem månader efter ditt senaste vaccinationstillfälle.

Du som bor med en person som har covid-19

Vid positiv covid-19 ska alla i samma hushåll provtas och stanna hemma i sju dygn oavsett ålder. Testa dig även om du inte har symtom. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad.

Barn i förskola och grundskola

Som huvudregel ska all undervisning ske på plats i skolan under hösten. I takt med att samhället öppnar upp kan vi erbjuda inskolningar inomhus för enstaka vårdnadshavare per gång, hämtning och lämning kan ske inomhus om det inte är risk för trängsel i lokalen.

För skolans del kan idrott ske inomhus, simundervisning och studiebesök genomföras, förutsatt att det går att anordna på ett smittsäkert sätt.

Vi föreslår att utvecklingssamtal och föräldramöten hålls digitalt i första hand. Om du som vårdnadshavare vill besöka förskolan eller skolan och ha ett möte på plats kan det gå bra, beroende på lokalens kapacitet.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Närundervisning är huvudregeln i höst för utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet. Fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt om Folkhälsomyndigheten inför regionala eller nationella rekommendationer.

Under höstens gång kommer prioriterade grupper att utökas så att fler studerande kan återgå till närundervisning på Campus Mölndal. Detta kommer att ske i långsam takt och med hänsyn till vaccinationsläget och smittläget.

Vård och omsorg

Endast ovaccinerad personal och besökare i stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av länsstyrelsens frågor och svar:

Bokning av lokal och anläggning

Avbokningsavgift vid lokalbokning återinförs från den 1 oktober.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad