Coronaviruset

Stor smittspridning i Mölndal. Information om hur det påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast uppdaterat 23 april 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället är stadens krisledning aktiverad. Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Regionala rekommendationer - gäller till den 2 maj

 • Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Max hälften av eleverna bör närvara samtidigt på gymnasieskolorna.
 • Umgås bara med dem du normalt träffar.
 • Träffas gärna utomhus men tänk på avståndet även där.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Undvik platser där det är risk för trängsel. Handla bara en person åt gången.
 • Håll alltid avstånd och använd alltid munskydd när du reser i kollektivtrafiken.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Vid minsta symtom, stanna hemma.

Ny pandemilag

Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Det handlar bland annat om hur många besökare som får vistas på en viss yta.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av länsstyrelsens frågor och svar:

Du som bor med en person som har covid-19

För att inte smitta andra ska du som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19 inte gå till jobbet eller skolan, sju dagar efter det att personen testat sig. När dessa dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri.

Hjälp och stöd

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Kontaktcenter

Vi har begränsat besökstiderna för kontaktcenter med anledning av de skärpta råden.

Kontaktcenter har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 12-16.30 samt torsdag kl 12-18. Vi svarar på mejl och telefon från kl 8 alla vardagar.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer.

Fortsatt partiell distans- och fjärrundervisning för årskurs 7-9

Högstadieelever kommer fortsatt att kombinera fjärr- och distansundervisning med närundervisning på minst 30 procent. Beslutet gäller till och med den 30 april 2021.

För att undvika att blanda elever från olika skolor som har språkval i årskurs 6 gäller fortsatt distansundervisning.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet bedriver kombinerad fjärr- och distansundervisning med närundervisning med högst 50 procent av eleverna på plats i skolan samtidigt. Detta gäller till och med den 2 maj och utgår från Smittskydd Västra Götalands rekommendationer om att högst hälften av gymnasieeleverna bör vara på plats samtidigt i skolan. Elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i dessa 50 procent.

Frejagymnasiet fortsätter hålla sin undervisning på plats.

Vuxenutbildningen på Campus Mölndal för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för prioriterade målgrupper.

Vård och omsorg

Alla besökare på stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Vaccinering

Mölndals stad erbjuder vaccinering till boende på äldreboende, bostäder med särskild service, och till dig som har hemtjänst och kommunal hälso och sjukvård. Läs mer om vaccinering i Mölndals stad.

Om du inte ingår i målgrupperna som vaccineras just nu kan du se när det är dags för din tur och hålla dig uppdaterad via 1177.

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal är just nu inga mötesplatser utan endast öppna för snabba ärenden.

 • Alla sittplatser är borttagna – stanna inte längre än nödvändigt
 • Minst en dator finns tillgänglig på varje bibliotek
 • Utskrifter och kopiering är avstängda.

Mölndals stadsmuseum har öppet, med vissa begränsningar. Ta gärna del av vårt digitala utbud under tiden.

Simhallar och ishallar

Vi har stängt alla simhallar och ishallar för allmänheten efter regeringens skärpta restriktioner. De är däremot öppna för föreningsledd träning för barn och unga födda 2002 och senare.

Åby isstadion (isbanan utomhus) är öppen för föreningsledd träning för barn, ungdomar och seniorlag.

Våra simhallar och ishallar:

Idrottshallar och fotbollsplaner

Vi har stängt alla idrottshallar för allmänheten efter regeringens skärpta restriktioner. De är däremot öppna för föreningsledd träning för barn och unga födda 2002 och senare.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning för barn, juniorer och seniorer. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på våra anläggningar är själva ansvariga för att följa regeringens restriktioner.

Fritidsgårdar

Våra fritidsgårdar är öppna för barn och unga upp till och med gymnasiet. Fritidsgårdarna inför ett maxtak för besökare och flyttar en del av sin verksamhet utomhus. Vi erbjuder även digitala aktiviteter på sociala medier. Kika gärna på ungmolndal på Instagram.

Fritidsbanken Mölndal

Fritidsbanken Mölndal håller öppet. De nationella restriktionerna gäller och vi begränsar antalet besökare i lokalen för en smittsäker verksamhet.

Bokning av lokal och anläggning

Max åtta personer får vistas tillsammans i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen. Det gäller även för privata tillställningar, exempelvis festligheter och möten.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Nu gäller andra regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Regeringen har beslutat att införa en nationell begränsning av öppettiderna för restauranger och serveringsställen till kl 20.30, oavsett om alkohol serveras eller inte. Serveringsställen och restauranger kan efter kl 20.30 ha öppet för avhämtning eller hemleverans av mat. Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad