Coronaviruset

Mölndals stads samlade information om hur de skärpta råden påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast granskat den 22 januari 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället är stadens krisledning åter aktiverad. Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Syntolkning: en grön informationsruta med de skärpta råden som gäller från 24 december 2020. Använd munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling, och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. Begränsa nya kontakter. Umgänge bör ske i en och samma mindre krets. Undvik platser där det är risk för trängsel. Handla ensam om det är möjligt. Undvik onödiga resor. Umgås utomhus. Håll avstånd. Håll fysisk distans, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid. Arbeta hemifrån om det är möjligt. Källa: Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se

Tillsammans minskar vi smittspridningen

 • Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Undvik aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel där trängsel kan uppstå.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken från och med den 7 januari.
 • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta.

Tack för att du håller i, håller ut och håller avstånd!

Ny pandemilag den 10 januari

 • Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.
 • Från och med den 10 januari måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Varje besökare måste ha tillgång till en yta av minst 10 kvadratmeter och ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.
 • Max åtta personer får samtidigt vistas på platser som hyrs ut för privata sammankomster till exempel fest- och föreningslokaler.
 • Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av deras frågor och svar här.
 • Ta del av de nya restriktionerna här.

Regler för dig som bor med en person som har covid-19

För att förhindra att smitta andra ska du som är vuxen eller går på gymnasiet inte gå till jobbet eller till skolan. Det gäller under sju dagar. Detta gäller även för barn i förskola och grundskola.

Behöver du hjälp?

Vi har många volontärer som gärna hjälper till.

Kontaktcenter

Vi har begränsat besökstiderna för kontaktcenter med anledning av de skärpta råden.

Kontaktcenter har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 12-16.30 samt torsdag kl 12-18. Vi svarar på mejl och telefon från kl 8 alla vardagar.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer.

Fortsatt förlängning av distans- och fjärrundervisning för åk 7-9

Vi har förlängt beslutet om distans- och fjärrundervisning för åk 7-9 januari månad ut. Från och med 1 februari 2021 kommer vi övergå till en partiell distansundervisning.

Du anmäler eventuellt matbehov via vår e-tjänst anmälan om skollunch vid distansundervisning.

Inga nationella prov vårterminen 2021

Den 15 december 2020 meddelade Skolverket att de nationella proven för vårterminen 2021 ställs in. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet återgår till halvdistans från och med den 25 januari. Detta efter att regeringen beslutat om att undervisningen inom gymnasieskolor ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och undervisning på plats i skolan. Detta gäller till och med den 1 april 2021.

Frejagymnasiet fortsätter hålla sin undervisning på plats. Då gymnasiesärskolor inte omfattades av de tidigare rekommendationerna så påverkas de inte heller av denna justering.

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper.

Vård och omsorg

Mölndals stad avråder starkt från att besöka stadens äldreboenden med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Den 30 december påbörjade Mölndals stad vaccineringen mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att du som bor på äldreboende eller är inskriven i hemsjukvården kommer att vaccineras i första hand.

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal är just nu inga mötesplatser utan endast öppna för snabba ärenden.

 • Alla sittplatser är borttagna – stanna inte längre än nödvändigt
 • Minst en dator finns tillgänglig på varje bibliotek
 • Utskrifter och kopiering är avstängda.

Mölndals stadsmuseum har stängt. Ta gärna del av vårt digitala utbud under tiden.

Simhallar och ishallar

Vi har stängt alla simhallar och ishallar efter regeringens skärpta restriktioner den 18 december.

Åby isstadion (isbanan utomhus) är öppen för föreningsledd träning för barn, ungdomar och seniorlag. Övriga ishallar är stängda tillsvidare.

Simhallarna är stängda tillvidare.

Idrottshallar och fotbollsplaner

Vi har stängt alla idrottshallar efter regeringens skärpta restriktioner den 18 december. Det gäller både allmänhet och föreningslivet.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning för barn, juniorer och seniorer. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på vår utomhusanläggnigar är själva ansvariga för att följa regeringens restriktioner.

Fritidsgårdar

Vi har stängt alla våra fritidsgårdar efter regeringens skärpta restriktioner den 18 december. Fritidsgårdarna kommer att erbjuda digitala aktiviteter på sociala medier istället. Kika gärna på ungmolndal på instagram.

Bokning av lokal och anläggning

Från och med den 10 januari får max 8 personer vistas tillsammans i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen. Det gäller även för privata tillställningar, exempelvis festligheter eller möten.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Nu gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Regeringens skärpta restriktioner för restauranger och serveringar gäller till den 7 februari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad