Information kring coronaviruset och skolförvaltningens verksamheter

Kontinuerligt uppdaterad text om förskolors och grundskolors verksamheter kopplat till coronaviruset och covid-19. Vi följer händelseutvecklingen och de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Tillsammans stoppar vi covid-19

Senast uppdaterad 29 oktober.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Skolförvaltningens verksamheter, men också du personligen, har ansvar för att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minimera smittspridningen i samhället.

Våra förskole- och skolverksamheter har fortsatt öppet och vi är utomhus så mycket vi kan.

29 oktober

Ökad smittspridning - skärpta allmänna råd

För att förhindra smittspridningen av covid-19 införs skärpta allmänna råd. De gäller till den 19 november men kan komma att förlängas.

27 oktober

Vid bekräftad smitta i verksamheten

Om en person varit i någon av våra verksamheter med symtom som bekräftats vara covid-19 kommer rektor att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland. Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symtom. Vi lämnar inte ut personuppgifter kring sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till patientsekretessen.

20 oktober

På grund av den fortsatta risken för smitta av covid-19 hålls i år inga traditionella luciafiranden eller julavslutningar, med vårdnadshavare eller andra inbjudna gäster, på Mölndals stads förskolor eller grundskolor.

11 september

10 september ändrades folkhälsomyndighetens rekommendationer om när barn får komma tillbaka till förskola och skola igen efter sjukdom. Barn är nu välkomna tillbaka även om lätt snuva eller hosta hänger kvar, förutsatt att de varit hemma i sju dagar sedan de först fick symtom. Läs mer på
Folkhälsomyndighetens Frågor och svar

4 september

För dagsaktuell, nationell myndighetsinformation följ Folkhälsomyndighetens Frågor och svar.

1 september

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 testas för coronaviruset

30 juni

Coronaviruset påverkar hur vi umgås och semestrar i sommar. Covid-19 och värmebölja.

2 juni

Det är fortsatt viktigt att vi alla hjälps åt att inte öka smittspridningen i samhället. Därför ska barn och vuxna med symtom på sjukdom stanna hemma från våra förskole- och skolverksamheter och komma tillbaka först efter två symtomfria dagar.

8 maj

Du som har en konstaterad covid19-infektion, eller endast lukt- och smakbortfall som symtom, ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknat och vara symtomfri i två dagar. För mer information om symtom se Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

30 april

Skolförvaltningen arbetar intensivt med beredskap för eventuella framtida förändringar samtidigt som vi följer informationen från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR när det gäller Corona/covid-19.

23 april

Barnomsorg vid eventuell stängning

Mölndals stad har fortsatt öppet alla förskole- och grundskoleverksamheter. Ingen stängning är i nuläget planerad eller sannolik.

Information om vad som gäller om regeringen skulle besluta om stängning kan du ta del av hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sveriges regering har beslutat att de som tvingas vara hemma för att ta hand om barn, vid en eventuell skolstängning under coronakrisen, kommer att kunna få tillfällig föräldrapenning.

16 april

Skolavslutningar

På grund av risken för smitta av covid-19 hålls inga stora skolavslutningar 2020. Skolavslutningar kommer att genomföras klassvis och utan vårdnadshavare eller andra gäster. Mer information om din skolas avslutning får du av skolans rektor.

Ta gärna del av information på skolverket.se vid frågor om förskola och skola utifrån skollagstiftningen.

3 april

Lämna och hämta utomhus

Då Folkhälsomyndigheten skärpt sina riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig som vårdnadshavare att lämna och hämta ditt barn utomhus, både på förskola och på fritidshem. Mer information om de nya rutinerna finner du i Unikum.

31 mars

Förändrat behov av barnomsorg / förskola och fritidshem

Det finns i skollagen inget stöd för att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, föräldralediga, permitterade eller arbetssökande. Mölndals stad har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnomsorg.

Vi uppmanar istället vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, låta barnen stanna hemma från förskola och fritidshem. Vi har idag ett läge som innebär att vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka och vi behöver också alla ta gemensamt ansvar för att bidra till minskade kontakter mellan människor. Vi vill samtidigt vara lyhörda för barnens behov och vi vet att dessa kan se väldigt olika ut.

Detta är en vädjan och inte något krav från Mölndals stad. Barnomsorgsavgiften påverkas inte om du väljer att följa uppmaningen.

26 mars
Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av myndighetens frågor och svar som uppdateras löpande och som också finns på engelska.

23 mars
Skolverket har ställt in alla vårens nationella prov.

20 mars
Bildstöd för smittskyddsinformation.

19 mars
Du kan ta del av Folkhälsomyndighetens smittskyddsinformation på flera olika språk.

18 mars
Vill du veta hur du kan tala med ditt barn om coronasituationen finns bra tips hos Bris.

Se gärna Folkhälsomyndighetens pressträffar på Youtube. Pressträffarna kan ses live och i efterhand.

17 mars gick regeringen ut med en rekommendation att alla landets gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska bedriva fjärrundervisning och inte samlas i sina undervisningslokaler. Detta gäller ännu inte landets grundskolor eller förskolor.

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren vi får till oss i skolförvaltningen i Mölndals stad.

Frågor och svar ­­­­­­­

Jag tror att mitt barn är sjukt, vad ska jag göra?

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Har barn eller vuxna sjukdomssymptom ska man stanna hemma, ringa 1177 Vårdguiden, berätta om symptomen och följa de råd man får. Folkhälsomyndighetens frågor och svar beskriver symtomen på covid-19 och ger råd som gäller både barn och vuxna.

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller covid-19?

Folkhälsomyndigheten tar upp detta i sina frågor och svar.

När kan barn och unga gå tillbaks till förskole- eller skolverksamhet?

Då rekommendationerna ändras löpande hittar du dagsaktuellt svar på Folkhälsomyndighetens Frågor och svar.

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad ska jag göra?

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.

Jag som vårdnadshavare har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad ska jag göra?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i förskolan eller skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Ska barn eller personal i förskola/skola som återvänder från ett särskilt drabbat land eller region stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att friska personer inte behöver stanna hemma. Har barn eller vuxna sjukdomssymptom ska man ringa 1177 Vårdguiden och berätta om symptomen och var man har varit.

Min förskola/skola har barn eller personal som sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och självfallet också skollagen.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i förskolan/skolan?

Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Om Smittskydd Västra Götaland har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Se också Folkhälsomyndighetens svar på frågan "Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?"

Jag har frågor om coronaviruset. Vart kan jag vända mig?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13. Ta också gärna del av Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Hjälp till att förebygga smitta

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Läs mer om Mölndals stads information om coronaviruset

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-30 13.46