Nya riktlinjer för barnomsorg 2020

Söker du barnomsorgsplats? Ta del av tre viktiga nyheter i riktlinjerna för barnomsorg i Mölndals stad.

Skolnämnden har beslutat om förändringar av Riktlinjer för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Mölndals stadPDF. Här är tre viktiga nyheter som gäller från 1 mars 2020.

Rätten att stå kvar i kö

Vårdnadshavare som önskat tre alternativ till placering på förskola och inte erbjudits något av alternativen, har rätt att stå kvar i kö till sitt förstahandsval. Har vårdnadshavare erbjudits något av de tre alternativen men önskar omplacering ska en ny anmälan göras.

Turordning

Barn turordnas först efter behov av särskilt stöd (enligt 8 kap. 14 § Skollagen) och därefter efter anmälningsdatum.

Uppsägning

Får ett placerat barn plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg är uppsägningstiden från Mölndals stads barnomsorg en månad.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad