Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Nya riktlinjer för barnomsorg 2020

Söker du barnomsorgsplats? Ta del av tre viktiga nyheter i riktlinjerna för barnomsorg i Mölndals stad.

Skolnämnden har beslutat om förändringar av Riktlinjer för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Mölndals stadPDF. Här är tre viktiga nyheter som gäller från 1 mars 2020.

Rätten att stå kvar i kö

Vårdnadshavare som önskat tre alternativ till placering på förskola och inte erbjudits något av alternativen, har rätt att stå kvar i kö till sitt förstahandsval. Har vårdnadshavare erbjudits något av de tre alternativen men önskar omplacering ska en ny anmälan göras.

Turordning

Barn turordnas först efter behov av särskilt stöd (enligt 8 kap. 14 § Skollagen) och därefter efter anmälningsdatum.

Uppsägning

Får ett placerat barn plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg är uppsägningstiden från Mölndals stads barnomsorg en månad.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 80
barnomsorgsenheten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-11 11.26