Sök årets kultur- och idrottsstipendier

Nu är det hög tid att söka Mölndals stads kultur- och idrottsstipendier! Det finns fyra olika stipendier och sista ansökningsdatum för samtliga är 31 mars. Nytt för i år är att du söker via en smidig e-tjänst.

För kulturföreningar eller enskilda konstnärer och kulturutövare finns två olika stipendier att söka– kulturstipendium och arbetsstipendium konst och kultur. Mölndals idrottsföreningar kan nominera medlemmar till ett ledarstipendium och ett idrottsstipendium.

Stipendiesumman för kulturstipendium, ledarstipendium och idrottsstipendium är 10 000 kronor vardera. Arbetsstipendium konst och kultur är på upp till 50 000 kronor.

Stipendierna delas ut varje år, om relevanta ansökningar har kommit in. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka som får årets stipendier vid sitt sammanträde i juni 2020. Stipendier delas inte ut till någon som har fått stipendiet under de senaste fem åren.

Ansök via e-tjänst

En e-tjänst är en helt digitaliserad process och du söker stipendierna genom att logga in i Mölndals stads e-tjänstportal med ditt bank-id. Du kan när som helst spara och pausa processen och fram till 31 mars kan du även ändra i eller komplettera din inskickade ansökan.

I och med övergången till e-tjänster har Mölndals stad även uppdaterat vissa villkor och frågor i ansökningarna. Störst förändring har skett i villkoren för stipendiet som tidigare hette Idé- och konststipendium. Nu har stipendiet omvandlats till ett renodlat arbetsstipendium och bytt namn till Arbetsstipendium konst och kultur.

Kulturstipendier

Arbetsstipendium konst och kultur

Med arbetsstipendiet vill vi uppmuntra till ett kreativt och levande konst- och kulturliv i Mölndal. Stipendiet delas ut till en enskild person. Stipendiet kan sökas av dig som är professionell kulturarbetare eller konstnär som är folkbokförd i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndal för att genomföra något arbete eller projekt.

Kulturstipendium

Med kulturstipendiet vill vi uppmärksamma ambitiösa kulturutövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kommunen. Det delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv. Du kan nominera dig själv eller någon annan.

Idrottsstipendier

Ledarstipendium

Stipendiet syftar till att uppmuntra ledare som utfört betydande samt föredömliga insatser för barn och ungdomar samt att stimulera till fortsatt arbete inom föreningslivet. Stipendiet riktar sig till ledare från 20 år och uppåt som är aktiva i en förening i Mölndal. Föreningar kan nominera en stipendiat per förening.

Idrottsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare som visar gott kamratskap samt är goda förebilder. Idrottsstipendiet riktar sig till aktiva flickor eller kvinnor och pojkar eller män från 15 år som är medlemmar i föreningar i Mölndal. Föreningarna kan endast nominera en flicka eller kvinna och en pojke eller man per stipendieår. Unga sökande i åldern 15 till 25 år prioriteras.

Relaterad information

Kontakt

Astrid Ekermo
Kultursamordnare vuxna
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 59
astrid.ekermo@molndal.se

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 11.22