Information kring coronaviruset och utbildningsförvaltningens skolverksamheter

Kontinuerligt uppdaterad text om utbildningsförvaltningens verksamheter i Mölndals stad, kopplat till den aktuella situationen med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Denna sida innehåller översiktlig information kring vad som gäller för närvarande inom respektive verksamhet, samt frågor (och svar) kopplat till elever, vårdnadshavare och andra externa besökare.

Utbildningsförvaltningens medarbetare ombeds hålla sig uppdaterade genom att följa informationsflödet på stadens intranät.

Viktig information från utbildningsförvaltningen

2020-06-05: Den 15 juni tar Folkhälsomyndigheten bort sin rekommendation om distansundervisning för elever i gymnasieskolan.
För utbildningsförvaltningens verksamheter i Mölndal innebär detta att gymnasieskolorna i Mölndal planerar att starta ordinarie undervisning i augusti med vissa anpassningar. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar i nuläget för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper från den 15 juni.

2020-04-22: Information om matersättning till elever
Mölndals stad har tagit beslutet att inte erbjuda mat till distansstuderande elever på gymnasiet. De flesta av grannkommunerna erbjuder inte lunch då det, rent formellt, inte finns några krav på att en kommun ska erbjuda kostnadsfria luncher på gymnasiet. I Mölndal finns i nuläget inte några planer om att ändra detta beslut.

2020-04-21:  Det traditionella studentfirandet i Göteborgsregionen är inställt pga. risk för smittspridning av covid-19
Utbildningscheferna med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborgsregionen har gemensamt fattat beslut om att ställa in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora folksamlingar. Gymnasieledningen i Mölndals stad planerar just nu ett alternativt firande för de berörda eleverna på Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet och återkommer med mer information snarast möjligt.

2020-03-26: Inget drop-in hos kommunala aktivitetsansvaret (KAA) från och med 26/3 på grund av personalbrist.

2020-03-24: De nationella proven för gymnasieskolan ställs in. Vid gårdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten (2020-02-23) meddelade Skolverket att samtliga nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in med anledning av coronapandemin. Beslutet omfattar hela skolväsendet och alla huvudmän. Betyg ska dock fortfarande sättas. Lärare får använda annat underlag till grund för betygssättningen.

2020-03-20: Studie- och yrkesvägledningen på Campus Mölndal tar inte emot några drop-in besökare i verksamheten från och med vecka 13 (måndagen den 23 mars). Istället kommer alla möten att genomföras via digitala verktyg som telefon, Skype och en ny chattfunktion som införts på webbplatsen.

Nu kan du chatta även med skolexpeditionen på Campus Mölndal.

2020-03-17: Tisdagen den 17 mars kom nya rekommendationer från regeringen om att införa distansutbildning på alla gymnasier, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet från och med onsdag 18 mars. Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen Mölndals stad följer de aktuella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller för elever inom utbildningsförvaltningens skolverksamheter?

Alla elever inom utbildningsförvaltningens skolverksamheter Campus Mölndal, Franklins gymnasium, Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiets nationella program ska stanna hemma. Skolorna är enbart öppna för att elever ska kunna hämta material och eventuell utrustning. Elever som önskar ha ett kortare möte med personal på skolan ombeds kontakta personen i fråga för avstämning. Samtliga elever förväntas följa undervisningen på distans och de instruktioner som ges av ansvarig lärare. Ordinarie schema för undervisningen gäller om eleven inte har fått information om något annat. 

Undantag - Frejagymnasiets individuella program har öppet.

Information om praktikbesök/APL
Friska elever ska gå till sin praktik-/arbetsplats precis som vanligt. Det är arbetsplatsen som i första hand avgör om den är öppen för personal, elever och besökare. Elever ansvarar själv för att hålla sig uppdaterade kring vad som gäller för deras praktik-/arbetsplats. Elever som inte kan gå till sin praktik-/arbetsplats ska kontakta sin lärare.

Vad gäller för anställda inom utbildningsförvaltningens skolverksamheter?

Det är arbetstagarens närmaste chef/rektor som bedömer huruvida en person som är inom förvaltningen kan arbeta hemifrån. Bedömningen görs utifrån verksamhetens behov.

All personal som uppvisar minsta tecken på förkylningssymtom ska hålla sig hemma för att undvika smitta.

Förändringar i utbildnings­förvaltningens övriga verksamheter:

Studie- och yrkesvägledningen på Campus Mölndal tar inte emot några drop-in besökare i verksamheten från och med vecka 13 (måndagen den 23 mars). Istället kommer alla möten att genomföras via digitala verktyg som telefon, Skype och en ny chattfunktion som införts på webbplatsen.

Det kommunala aktivitetsansvarets verksamhet (KAA) fortsätter som vanligt med enskilda träffar med ungdomar och vårdnadshavare, även om gruppverksamheten och hembesöken ställs in.

Vänligen uppmärksamma att förskolor och grundskolor i Mölndal inte påverkas av beslutet i dagsläget.Frågor och svar - utbildnings­förvaltningens skolverksamheter

Fråga: Hur ställer sig Mölndals stad till matersättning för elever på gymnasiet? Mölndals stad har tagit beslutet att inte erbjuda mat till distansstuderande elever på gymnasiet. De flesta av grannkommunerna erbjuder inte lunch då det, rent formellt, inte finns några krav på att en kommun ska erbjuda kostnadsfria luncher på gymnasiet. I Mölndal finns i nuläget inte några planer om att ändra detta beslut.

Fråga: Hur länge är skolan stängd?
Svar: Det kan vi inte svara på i dagsläget, vi följer regeringens rekommendationer och just nu rekommenderar de att vi håller undervisningen på distans. Distansundervisning gäller på Mölndals gymnasieskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskola och nationella programmet på Frejagymnasiet.

Fråga: Hur får jag kontakt med min lärare?
Svar: I första hand via lärplattformen. Om du behöver hjälp att hitta kan du kontakta den skola du studerar på.

Fråga: Vad gör jag om jag inte kommer in i skolans lärplattform?
Svar: För att få hjälp med inlogg till lärplattformen så kan du ta kontakt med skolan, se kontaktuppgifter ovan, så hänvisar de dig vidare.

Fråga: Kan jag fortsätta på min praktik?
Svar: Generellt sett ska friska elever ska gå till sin praktik-/arbetsplats precis som vanligt. Det är arbetsplatsen som i första hand avgör om den är öppen för personal, elever och besökare. Om du blir rekommenderad att stanna hemma tar du kontakt med din lärare.

Undantaget ovanstående är minderåriga elever på Vård- och omsorgsprogrammet som inte får göra praktik i arbetslivet just nu. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning om att hantera det nya Coronaviruset som en smitta med riskklass 3.

Om du blir rekommenderad att stanna hemma från din praktik-/arbetsplats och inte har någon lärare att kontakta, så kan du ta kontakt med kommunens aktivitetsansvar.


Frågor och svar, studie- och yrkesvägledningen

Fråga: Hur bokar jag tid hos en studie- och yrkesvägledare?
Svar: Du kontaktar som vanligt Vägledning Campus Mölndal via mail vagledning.campus@molndal.se eller ringer oss på 031-315 10 14.Frågor och svar - kommunens aktivitetsansvar

Fråga: Ska mitt möte med kommunens aktivitetsansvar ställas in?
Svar: Nej vi träffas som planerat. Vi tar inte i hand och mötet hålls inte längre än nödvändigt.


Kontakt

Jens Holm
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 21
jens.holm@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-15 14.00