Störande fåglar

Under våren är det många som hör av sig om fåglar som stör på olika sätt. Under häckningsperioden mellan mars och juni kan fåglarnas läten upplevas som mycket störande. Det är förbjudet att under den här tiden störa fåglarna eller ta bort deras bon. Det är i första hand fastighetsägaren, det vill säga du eller det bostadsbolag du bor hos, eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att undvika problemet.

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning på fastigheten. Här kommer några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga problemet.

  • Sätt upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda. Det finns företag som arbetar med skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med att utföra de förebyggande åtgärderna. Åtgärden ska ske innan häckning.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.
  • Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som sätts upp på tak.
  • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljöförvaltningen om hur man kan begränsa problemet till nästa säsong eller vad fastighetsägaren har för möjligheter till åtgärder under häckningsperioden

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad