Terrängkörning med motorfordon

Terrängkörning ingår inte i allemansrätten och du får inte använda motorfordon i skog och mark. Förbudet mot terrängkörning är till för att skydda vår natur och gäller i de flesta fall även om du själv äger marken.

Som markägare kan du få köra i terrängen i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk. Det gäller dock bara markägaren. Utöver det gäller förbudet. Dispens mot förbudet prövas av Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsens sida om Terrängkörning kan du läsa mer om varför du inte får köra i terrängen.

Om du har fler frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på 010-224 40 00.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad