Fallströmmen nu korttidsboende, covid-19

Fallströmmens äldreboende lades ner 2018. Nu kommer lokalerna åter till användning - som korttidsboende för personer som har eller misstänks ha covid-19.

Nämndbeslut 6 april

Måndagen den 6 april fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att öppna ett korttidsboende för personer som har covid‑19. Platsen för korttidsboendet blir Fallströmmens lokaler i Toltorp som stått tomma sedan äldreboendet lades ned 2018.

Minska smittspridning inom verksamheter

Mölndals stad tar med detta ett ansvar för att förhoppningsvis minska smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Korttidsboendet förväntas vara i drift under vecka 16.

Det är brukare inom funktionsstöd och äldreomsorg med bekräftad eller misstänkt smitta covid-19 som kommer att vårdas på korttidsboendet. Även personer som har skrivits ut från sjukhus efter behandling av covid-19, men är i behov av fortsatt vård hos kommunen, kommer att beredas vårdplats här, säger Pär Levander, områdeschef för Fallströmmens korttidsboende.

Personal dygnet runt

Boendet har som mest 25 vårdplatser på två olika våningsplan och kommer att ha personal som arbetar i skift, dygnet runt.

Vi bemannar i första hand med vår egen personal som får särskilt anpassad utbildning och kunskap för att känna trygghet i sitt arbete. Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att säkerställa en god vård och omsorg för våra Mölndalsbor och det ligger till grund för alla beslut som fattas, säger Pär Levander.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-14 10.56