Trygghet för personal och brukare

Coronaviruset har tvingat in många människor i en vardag med stora förändringar. Men en sak förändras inte, nämligen behovet av vård och omsorg.

Behov av vård och omsorg

På grund av coronaviruset har många av oss hamnat i en märklig vardag. En vardag som kan kännas skrämmande, påfrestande och osäker. Ibland sker snabba förändringar som vi tvingas anpassa oss efter, antingen vi vill eller inte. Något som inte förändras är behovet av vård och omsorg till våra brukare.

De flesta insatser har kunnat lösas

Många jobbar hårt för att våra brukare ska få den vård och omsorg de behöver, trots personalbrist och stor arbetsbelastning. Tack vare fantastisk personal, och många duktiga vikarier som har kunnat rycka in med kort varsel, har de flesta insatser ändå kunnat lösas.

Brukare ska känna sig trygga

Vi är måna om att våra brukare ska känna sig trygga när de får insatser av vår personal. För brukarnas säkerhet följer personalen de basala kläd- och hygienrutiner som gäller, håller avstånd när det är möjligt och använder skyddsutrustning vid behov.

Personal ska känna sig trygga

Vi är måna om att vår personal ska känna sig trygga i sitt arbete och att de har vad de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Både när det gäller kunskap och skyddsutrustning.

Extra utbildning

All vård- och omsorgspersonal har genomgått en extra utbildning i basala kläd- och hygienrutiner för att säkerställa rätt arbetssätt i alla situationer. I utbildningen ingår även hur man tar på och av skyddsutrustning på ett säkert sätt och vilken utrustning som ska användas när.

Skyddsutrustning

All vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till rena arbetskläder, desinficering och skyddsutrustning. Skyddsutrustningen följer rekommendationerna från Vårdhygien och Folkhälsomyndigheten och ska användas enligt dessa rekommendationer. Vid kroppsnära arbete med brukare som har bekräftad eller misstänkt smitta ska stänkskydd användas, exempelvis visir, om det finns risk för stänk av kroppsvätska. Visiret ska täcka hela ansiktet och en bit nedanför över hakan.

Arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt

Vård- och omsorgsförvaltningen vidtar kontinuerligt åtgärder enligt rekommendationer från nationella kunskapsmyndigheter för att vår personal ska ges rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Både för sig själva och för våra brukare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-23 10.05