Grävmaskiner på plats vid Åbybadet

Nu börjar rivningen av Åbybadet synas utifrån allt mer då den så kallade tungrivningen startar. Byggnaden kommer att rivas på bara ett par veckor och hela rivningen beräknas färdig i slutet av juni.

Videotext: Se en film med platschef Peter Höjer på Vestia, som berättar mer om rivningen i samband med att rivningen startade den 27 april.

Så går tungrivningen till

Tungrivningen innebär att grävmaskinerna river byggnaden med tak och väggar. Det plockas ner bit för bit och sorteras på plats innan det körs iväg till återvinning eller deponi. Rivningen, som startade i april, har fram till nu bestått av sanering av miljöfarliga ämnen som asbest, demontering av lysrörsarmaturer, tömning av vätskor.

Rivningen börjar på den delen av huset som ligger närmast Idrottsvägen. Därefter fortsätter arbetet inåt i byggnaden och när tak och väggar har rivits över bassängerna så kommer även dessa att nyttjas som sorteringsytor. Avslutningsvis rivs bassängerna ihop med övrig betong framåt sommaren.

Relaterad information

Se tidigare film om rivningen

Kontakt

Ludwig Nöjd
Projektledare
Fastighetsavdelningen
0707-25 81 17
ludwig.nojd@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad