Utflyktslekplats i Stadsparken

Under året kommer utvecklingen av Stadsparken att fortsätta. Tidigt under sommaren kommer Mölndals stad börja anlägga en utflyktslekplats väster om Häradsgatan.

I medborgardialogen om Stadsparken var utvecklade lekytor ett av de stora önskemålen. Nu har staden tagit fram ett förslag för hur lekytorna kan bli utformade.

Kort så innebär gestaltningsförslaget att staden utvecklar hela parkområdet väster om Häradsgatan stegvis till en utflyktslekplats och en aktiv integrerad del av Stadsparken. Förutom lekytor för olika åldrar är tanken att få till mysiga sittplatser och att på den övre befintliga grusytan bygga en samlingsplats för lek, avkoppling och evenemang.

Utflyktslekplatsen får en mer naturlik del närmast parkeringshuset och en mer traditionell lekplats längs en serpentinväg upp mot samlingsplatsen. På så sätt bevarar vi det öppna parkrummet och pulkabacken, som brukar vara populär snörika vintrar. I den naturlika delen kommer staden bland annat plantera fler träd och bygga gångar i befintligt rhodendronbuskage.

Mölndals stad kommer också att parallellt med anläggandet av utflyktslekplatsen påbörja en modernisering av belysningen i stadsparken.

Börjar i liten skala

Anläggningsarbetet kommer staden att dela upp på minst två år.

– Förhoppningen är att vi kan börja med en del av den naturlika delen och åtgärder på den övre grusytan innan semestern och sedan den nedre delen med sandlek, lekhus, eventuellt lekkarusell och sittplatser under tidig höst. Men vi får återkomma med en mer detaljerad tidplan, säger Urban Rickardsson, landskapsarkitekt på tekniska förvaltningen.

Ta del av hela gestaltningsförslagetPDF.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-30 15.37