Ny tidsplan för att upphandla drift av äldreboende

Med anledning av pågående coronapandemi har vård- och omsorgsnämnden beslutat att flytta fram sista anbudsdagen för upphandling av driften av Lackarebäcks äldreboende till 1 oktober.

Lackarebäcks äldreboende, exteriör.

Bakgrund

Den 26 september 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden att lägga ut driften av Lackarebäcks äldreboende på entreprenad.

Sedan dess har arbete pågått för att möjliggöra en upphandling av driften enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att de som är intresserade av att ta över driften kan lämna anbud.

Besöksförbud hindrar visning av lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att de som är intresserade av att ta över driften måste få möjlighet att titta på lokalerna för att kunna lämna in ett komplett anbud.

Men eftersom det råder besöksförbud på grund av coronapandemin är det inte möjligt att visa lokalerna på Lackarebäcks äldreboende nu.

Sista anbudsdag flyttas fram till 1 oktober

Förvaltningen hoppas kunna genomföra visningarna under augusti-september. Efter visningarna får anbudsgivarna möjlighet att ställa frågor till förvaltningen och justera sina anbud.

Vård- och omsorgsnämnden har därför fattat beslut om att sista anbudsdag flyttas fram till den 1 oktober 2020.

Verksamheten fortsätter som vanligt

Beslutet innebär att Lackarebäcks äldreboende kan gå över till extern drift tidigast i september 2021. Under tiden pågår verksamheterna som vanligt.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-07 13.50