Fallströmmens korttidsboende öppnar upp

Den 8 maj stod Mölndals korttidsboende Fallströmmen klart för att ta emot covid19-smittade personer. De första lägenheterna har nu inretts, skyddsutrustning finns på plats och i dagsläget har tolv medarbetare rekryterats till ett av sommarens viktigaste uppdrag.

Det var den 6 april som vård-och omsorgsnämnden fattade beslutet att öppna upp ett korttidsboende för personer som har covid-19. Syftet är att minska risken för smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter. Fokus kommer att ligga på att en trygg och bra vård ska uppnås.

Personal dygnet runt

Omsorgspersonal är stationerad på Fallströmmen dygnet runt. Legitimerad personal finns också att tillgå alla dygnets timmar. Kontakten med läkare kommer att ske via "Dr Bengt", en dator på hjul där du har kontakt på distans. En ipad finns på varje rum för att kunna lyssna på musik, ha videosamtal med anhöriga eller för att följa nyheterna.

På Fallströmmen får man röra sig fritt i lokalerna och det finns en härlig utemiljö med mycket grönska att tillfriskna i.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-10 10.53