Extra satsning på feriejobb för ungdomar på grund av pandemin

Läget på arbetsmarknaden gör det svårare än vanligt för ungdomar att få sommarjobb. Därför ska fler Mölndalsungdomar än planerat ges möjlighet till feriejobb i stadens regi. Just nu pågår ett intensivt arbete med att få fram de extra feriejobbsplatserna, som kommer att lottas ut bland de sökande som just nu står på reservlistan.

Petter Lygner var en av de Mölndalsungdomar som feriejobbade förra sommaren. Hans arbetsplats var köket på Gunnebo Slott och Trädgårdar, som tar emot feriejobbare även i år. Köksmästare Hannes Högberg var en av Petters handledare.

Den här veckan har cirka trehundra Mölndalsungdomar fått erbjudande om feriejobb inom kommunens verksamheter och bolag. Det var under mars månad som ungdomar födda 2002 eller 2003 kunde ansöka om sommarens feriejobb via en e-tjänst på stadens hemsida.

Besked till alla sökande skulle egentligen ha skickats ut i slutet av april, men försenades på grund av pandemin. Mot bakgrund av coronasmittan uppstod nämligen frågor kring vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som är lämpliga för ungdomar. Högst prioritet i sammanhanget har givetvis säkerheten för alla inblandade – det ska vara tryggt för såväl de ungdomar som feriejobbar som för ordinarie personal och andra som finns i de aktuella verksamheterna.

18 eller äldre för att jobba inom vård och omsorg

Anders Nordberg Markhede är enhetschef på arbetsmarknadsenheten inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, som samordnar feriejobben.

– De frågor som uppstått kring feriejobben har retts ut genom noggranna diskussioner i berörda förvaltningar och med stöd av stadens HR-avdelning. Detta har lett fram till beslut om att äldreboenden och andra verksamheter inom vård och omsorg inte tar emot några feriejobbare som är under 18 år denna sommar. Feriejobbsplatserna i dessa verksamheter har därför bara erbjudits sökande som fyller 18 senast vid anställningsperiodens början. Inom förskoleverksamheten kommer inga feriejobbare alls att tas emot i år.

Riskbedömningar och tydliga rutiner

Anders Nordberg Markhede betonar att de nationella myndigheternas rutiner för att undvika smitta givetvis ska följas av feriejobbarna – stanna hemma vid symptom på sjukdom, hålla avstånd till andra, och tvätta händerna ofta och noggrant.

Därtill görs en särskild riskbedömning på varje enskild arbetsplats som tar emot feriejobbare, och alla ungdomar som anställs kommer att få en grundlig genomgång av vad som gäller både generellt och på den specifika arbetsplatsen.

Fler feriejobbsplatser

Det pressade läge som uppstått på arbetsmarknaden på grund av pandemin gör det svårare än vanligt för ungdomar att få sommarjobb. Därför har social- och arbetsmarknadsnämnden fattat beslut om att utöka antalet feriejobbsplatser i kommunens regi i år. Just nu pågår ett intensivt arbete med att få fram fler platser än de cirka trehundra som alltså redan har lottats ut och fördelats.

De extra platserna – i bästa fall omkring sjuttio stycken – kommer att erbjudas de sökande som står på reservlistan. Det är alltså inte så att ansökan om feriejobb öppnas upp igen, utan de extra platserna kommer att gå till ungdomar som ansökte under ordinarie ansökningsperiod i mars.

Feriejobb får ungdomar att växa

– Alla stadens förvaltningar hjälps nu åt och samarbetar för att få fram så många platser som möjligt. Feriejobben är en viktig förebyggande insats gentemot unga vuxna i Mölndal. Genom feriejobb får ungdomarna möjlighet att växa och känna att de bidrar. Ett feriejobb ger också en insikt i kommunal verksamhet som kan skapa intresse inför framtiden, säger Helen Smith som är social- och arbetsmarknadschef.

Ett annat uttalat syfte med feriejobben i Mölndal är att de ska ”bidra till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommarlovet”:

– Detta är alltid viktigt men ännu mer angeläget just i år, eftersom social oro bland ungdomar är en konsekvens av pandemin som har lyfts fram. Feriejobben är självklart inte hela lösningen på detta, men ett viktigt bidrag till helheten, säger Helen Smith.

Relaterad information

Mer information om feriejobb i Mölndal.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad