Tillfälliga kulturstipendier i coronakrisen

Coronakrisen slår hårt mot konstnärer och kulturarbetare, som redan innan verkade i en osäker bransch. För att stötta Mölndals kulturliv går nu Mölndals stad ut med en utlysning av tio extra stipendier på 10 000 kronor vardera som kan sökas av professionellt verksamma kulturarbetare och konstnärer i kommunen.

Konstnärer och kulturarbetare verkar i en osäker bransch, där försörjningen oftast baseras på aktuell efterfrågan och kortare uppdrag. Många gånger är arbetet helt beroende av att människor kan mötas på konserter, författarsamtal, föreläsningar eller utställningar. Coronapandemin och de restriktioner som införts i samhället har i ett slag förändrat arbetsmarknaden drastiskt.

I Mölndal finns en mängd konst- och kulturarbetare som bidrar till att göra kommunen till en attraktiv och kreativ plats. Vi vill skapa möjligheter för kulturaktörer att fortsätta verka till dess att restriktionerna lyfts.

För att stödja och främja det lokala fria kulturlivet i en tid av minskad arbetsmarknad och stora omställningar avsätter vi i år 100 000 kronor till tio extra kulturstipendier för professionella frilansare inom kulturområdet.

Villkor för dig som söker

Ansök via Mölndals stads e-tjänst senast 2 juni. För att söka stipendierna behöver du bo i Mölndal och vara professionell kulturutövare med högre konstnärlig utbildning eller minst tre års dokumenterad yrkesverksamhet inom området.

Bedömningen av ansökningarna görs utifrån de konstnärliga och kulturella meriter som lyfts i ansökan. Vi gör även ett urval för att få en bred fördelning gällande exempelvis konstform, kön, ålder, bakgrund och geografisk spridning.

Kontakt

Astrid Ekermo
Kultursamordnare vuxna
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 59
astrid.ekermo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad