Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Biologiska mångfaldens dag är en internationell temadag utsedd av FN. Dagen har på kort tid blivit en av Sveriges största naturhögtider med hundratals aktiviteter. Sveriges naturföreningar anordnar tillsammans olika aktiviteter som naturutflykter och livesändningar. Program och information finns samlat på hemsidan för Biologiska mångfaldens dag.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen.

Vad gör Mölndals stad för den biologiska mångfalden?

När det gäller kommunens allmänna mark, offentlig plats, som parker och runt gator så gör tekniska förvaltningen en del för att underlätta för våra viktiga insekter. Bland annat skapas ängsmarker och i Kikås har Sveriges största insektshotell byggts. Du läsa mer om hur Mölndals stad arbetar med gröna ytor och växter i GrönplanenPDF för Mölndal.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

Den är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet. Många arter ger oss olika slags ekosystemtjänster t ex pollinerar insekter grödor som gör att vi får mat. Färre insekter skulle få stora konsekvenser för vår matförsörjning. Därför är det viktigt att vi skapar rätt förutsättningar för liv och inte använder farliga bekämpningsmedel. Vi skulle också få en mer ensidig och tråkigare natur utan rik biologisk mångfald.

Vad händer om arter försvinner eller dör ut?

Om en art dör ut kanske det inte spelar så stor roll. Men om många arter dör ut kan det resultera i en ekosystemkollaps som till exempel kan innebära att syreproduktionen blir otillräcklig. Vi vet inte hur många arter som kan försvinna innan det händer. Det går att jämföra ekosystemet med ett flygplan som hålls ihop av nitar. Om en nit försvinner skulle du då våga åka med flygplanet? Ja, kanske... Men hur många nitar kan försvinna innan du tycker att det blir för farligt?

Ny rödlista

På tal om biologisk mångfald; visste du att det kommit en ny rödlista? Den ges ut av Artdatabanken och visar på olika upp- och nedåtgående trender för våra arter i Sverige, vilka som är hotade eller nära utrotning - rödlistade helt enkelt. På Artdatabankens hemsida kan du beställa listan och läsa mer.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-20 09.05