Drive-in för egentest av personal

Utanför Kulturhuset Möllan kommer ett tält att resas för att kunna erbjuda personal inom vård och omsorg egentester via drive-in.

Endast för personal som kan återgå i arbete

Den 13 maj startade egentester av omsorgspersonal i några få verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Från och med den 25 maj kommer alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen att kunna erbjuda egentester till personal. Men endast omsorgspersonal som stannar hemma på grund av så milda symptom* att de kan återgå till arbete vid ett negativt provsvar.

Tält utanför Kulturhuset Möllan

För att kunna erbjuda drive-in för egentest kommer ett tält att resas utanför Kulturhuset Möllan. I tältet arbetar personal som ansvarar för egentesterna. På Göteborgsvägen nedanför kommer zonen för tillfällig parkering att användas till drive-in-parkering för omsorgspersonal som anländer i bil.

Egentest i bilen

Omsorgspersonal som anländer i bil parkerar på anvisad plats och sitter kvar för att invänta personal som levererar testutrustningen till bilen. Egentestet genomförs i bilen och återlämnas enligt instruktioner från ansvarig personal.

Gå eller cykla, men åk inte kollektivt

Det går förstås bra att ta sig till tältet på annat sätt än bil, till exempel via cykel eller till fots. I tältet finns en anvisad plats för omsorgspersonal som ska genomföra egentest. Alla med symptom ombeds undvika kollektivtrafik.

Fler kan testas snabbare

Genom att erbjuda egentester av omsorgspersonal via drive-in kan fler testas samtidigt och processen går snabbare.

Många kan återgå till arbete

Resultatet från de första egentesterna som utfördes i ett fåtal verksamheter visade att 85 % av omsorgspersonalen inte hade sjukdomen covid-19 och kunde därför återgå till arbete.

Säkerställa bemanning

Egentester erbjuds alltså endast till omsorgspersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen som har så milda symptom* att de skulle ha kunnat arbeta, om det inte vore för restriktionerna på grund av sjukdomen covid-19.

Provtagning med egentest av covid-19 handlar i grunden om att säkerställa behovet av bemanning. Det är inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård för den enskilde. Beslutet om provtagning är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

* Milda symptom är exempelvis lätt snuva, lätt hosta eller lätt halsont.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-27 09.10