Brukarundersökning inom området funktionsstöd genomförs inte i år

Mölndals stad kommer inte att delta i den årliga brukarundersökningen inom området funktionsstöd i år på grund av coronapandemin.

En enkät om stöd

Brukarundersökningen är en enkät där brukare inom våra verksamheter kan tycka till om stödet från vård- och omsorgsförvaltningen, exempelvis sitt boende eller sin dagliga verksamhet. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som står bakom den årliga brukarundersökningen som kallas Brukarundersökning, funktionshinderområdet.

Hjälp att svara

För att alla brukare ska kunna svara på undersökningen har de rätt att få hjälp av en frågeassistent vid behov. Det är personer som till vardags jobbar inom området funktionsstöd i Mölndals stad. Frågeassistenten hjälper endast brukare utanför sin ordinarie verksamhet för att kunna erbjuda hjälp utan risk att påverka svaren.

Ökad risk för smittspridning

Arbetet med brukarundersökningen bygger på att frågeassistenterna åker mellan olika verksamheter och träffar flera olika brukare. Vård- och omsorgsförvaltningen har därför beslutat att inte genomföra brukarundersökningen inom området funktionsstöd 2020 eftersom detta arbetssätt skulle kunna öka risken för smittspridning.

Brukarundersökning 2021

Brukarundersökningen är ett viktigt redskap för att få reda på vad våra brukare tycker fungerar bra och vad vi behöver förbättra inom våra olika verksamheter. Vi siktar nu in oss på att genomföra undersökningen 2021, säger Charlotta Callmander, områdeschef funktionsstöd.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad