Full pott för Skapande skola

Nästa läsår kan ännu fler barn i Mölndal se fram emot eget skapande i skola och förskola! Årets ansökan om Skapande skola-bidrag på 2,1 miljoner från Kulturrådet beviljades till fullo och är näst högst i regionen och det högsta någonsin för Mölndal

Syftet med Kulturrådets Skapande skola-bidrag är att öka alla barns tillgång och möjlighet till eget skapande. I Mölndal används bidraget till att förstärka stadens kulturgaranti, där barnen får ta del av konst och kultur från olika utövare, genom att komplettera med eget skapande och möjlighet till fördjupning av olika konst- och kulturuttryck.

En möjlighet som öppnas i och med att vi fick hela beloppet beviljat är att införa Barnfilmskolan för 5-åringar, som vi hade på försök i några förskolor förra året, säger Maria Wilhelmsson, som är samordnare för Skapande skola. Där blir kameran ett verktyg för barnen att upptäcka sig själva och sin omvärld. De får arbeta med ett tema och hitta nya sätt att uttrycka tankar, känslor och föreställningsvärldar.

Hoppas på efterlängtad comeback

En tidigare aktivitet som visade sig väldigt populär var skapandet av ett tumpiano, eller m’bira som det afrikanska instrumentet egentligen heter. Aktiviteten, som leds av musikern Anna Gustavsson och konstnären Torbjörn Steijner, går ut på att varje elev får skapa sitt eget lilla tumpiano av en träbit, spik, ståltråd och återanvänt fjäderstål från stadens gatsopningsmaskiner. När de är klara spelar de tillsammans på sina skapelser.

Vi hoppas kunna få in den aktiviteten i årskurs 2 igen, säger Maria Wilhelmsson. Vi hade den för ett par år sedan och alla vill ha tillbaka den!

Nya inslag i femman och särskolan

I årskurs 5 kommer det att finnas utrymme för en helt ny Skapande skola-aktivitet framöver, men konstformen är inte klar ännu. Troligen kommer det att landa inom området bildkonst.

Även särskolan får en ny aktivitet nästa läsår, i samarbete med danskompaniet Spinn och danslärare från dansutbildningen Språng. Eleverna får se en professionell dansföreställning där dansare både med och utan funktionsvariationer bryter normer kring vilka som får synas på scen. Sedan får de möta danslärare i en workshop med temat Rätt att ta plats.

Kontakt

Maria Wilhelmsson
Kulturskolechef
Kulturskolan

Dela på:

Senast uppdaterad