Anita Almqvist ny ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden

Vid sitt sammanträde den 20 maj valde kommunfullmäktige Anita Almqvist (L) till ny ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, där hon tidigare varit ersättare.

Anita Almqvist, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Du är ny ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. Hur känns det?

– Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett omfattande och viktigt uppdrag som påverkar individer, företagare, ideella organisationer – ja, hela samhället i Mölndal. Att vara ordförande i denna nämnd är därför ett angeläget och ansvarsfyllt uppdrag. Mölndals stads social- och arbetsmarknadsnämnd består av engagerade politiker och förvaltningen har kompetenta och innovativa tjänstemän. Jag åtar mig därför uppdraget med stor tillförsikt.

Finns det något som är särskilt viktigt nu och framöver?

– Vi befinner oss i den största utmaningen samhället har stått inför i efterkrigstid. Att vi tillsammans kan ta oss igenom den med ett fortsatt gott stöd till våra medborgare är helt centralt.

Något annat som du vill tillägga?

– Jag vill uppmana alla som känner oro för att någon kanske far illa att göra en orosanmälan. Nu är det viktigare än någonsin att de som behöver samhällets stöd blir sedda.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad