Egentester covid-19 för kommunala bolag och privata utförare

Följande information riktar sig till kommunala bolag och privata utförare med omsorgspersonal i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till sin personal.

Tält utanför stadshuset för egentest via drive-in.

Egentester för att säkerställa bemanning

Syftet att erbjuda provtagning med egentest av covid-19 är att säkerställa behovet av bemanning. Egentesterna är endast för omsorgspersonal med så milda symptom att de omedelbart kan gå tillbaka till jobbet om testet visar att de inte har sjukdomen covid-19.

Rutin kommunala bolag

Kommunala bolag i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till personal följer chefsrutin för egentester av covid-19 för kommunala och externa vårdgivare.Word

Egen rutin privata utförare

Privat utförare inom vård och omsorg som vill erbjuda egentester till personal behöver skapa en egen rutin för detta. Kommunen kan tillhandahålla en mall som privata utförare kan utgå ifrån och anpassa efter sin verksamhet.

Hämta och lämna tester

Privat utförare hämtar testkit hos kommunen. När egentesterna har utförts och förseglats ska de återlämnas till kommunen för paketering och transport till laboratorium.

Kontakta samordnare

Privat utförare som vill erbjuda egentester kontaktar kommunens samordnare egentest för mer information och instruktioner.

Drive-in för privata utförare

Privat utförare kan eventuellt erbjudas egentest via kommunens drive-in, i mån av tid och resurser. Kontakta kommunens samordnare egentest för mer information.

Kontakt

Frida Johansson
Samordnare egentest
Vård- och omsorgsförvaltningen
frida.johansson04@molndal.se

David Cavallin
Samordnare egentest
Vård- och omsorgsförvaltningen
david.cavallin@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-16 13.27