Visir ska användas på äldreboenden

All omsorgspersonal på samtliga äldreboenden i Mölndals stad ska använda visir vid omvårdsnära arbete.

Illustration av omsorgspersonal med visir.

Sköra äldre måste skyddas

Med anledning av en regional rutin från Västra götalandsregionen om åtgärder för att minska smittspridning Pdf, 218.4 kB. har område äldreboende inom vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att visir ska användas vid omvårdsnära arbete på samtliga äldreboenden i Mölndals stad.

Visir på personal är en extra åtgärd för att minska smittspridning och särskilt skydda personer i riskgrupper. Alla våra hyresgäster på äldreboenden tillhör en riskgrupp, oavsett varje hyresgästs individuella kondition. Därför har vi fattat beslutet att personalen alltid ska använda visir vid ansiktsnära vårdmoment på våra äldreboenden. Beslutet gäller tillsvidare, säger Mariette Petric och Christina Wadell, områdeschefer för äldreboenden i Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad