Stöd till drabbade och oroliga vårdnadshavare

Stadens POSOM-grupp har aktiverats för att ge stöd till vårdnadshavare på Bosgårdsskolan där det finns misstanke om sexuella övergrepp mot barn. Ärendet är polisanmält och förundersökningssekretess gäller under utredningen.

Den berörda pedagogen togs omedelbart ur tjänst och har idag inte kvar sin anställning i Mölndals stad. Händelsen polisanmäldes skyndsamt.

– Vårt fokus är att trygga våra elever, finnas till för barnens tankar och funderingar och vara öppna för deras känslor, säger Ulrika Gustafsson, verksamhetschef. Det är självklart en väldigt svår tid för alla berörda.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i extraordinära händelser och flera tillfällen till krisstödssamtal med representanter från socialtjänsten och Svenska kyrkan har ägt rum i Fässbergs församlingshem v. 24 och 25.

Från v. 26 pausas POSOM-insatsen och övergår i ordinarie insatser med tätt samarbete mellan skola och socialtjänst. Information till berörda vårdnadshavare och personal sker också fortsatt skriftligen i Unikum.

Behöver du någon att prata med?

Kontakta socialtjänstens öppenvård på telefonnummer 0707-747990 under kontorstid.

Är du orolig för ditt/dina barn?

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp barn och unga på telefonnummer 0704-617697 under kontorstid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad