Höjd ersättning för daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att höja ersättningen för deltagare i daglig verksamhet.

Deltagare på daglig verksamhet.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning är en skattefri dagpenning som kommunen betalar till deltagare i daglig verksamhet.

Delvis finansierat med statsbidrag

Utöver dagpenningen som betalats ut per månad har deltagarna i daglig verksamhet sedan ett år tillbaka även fått en klumpsumma utbetald i slutet av året som finansierats av ett statsbidrag.

Höjd ersättning från januari

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att höja dagpenningen för heldagar från 51 till 133 kronor och för halvdagar från 36 till 93 kronor per månad. Höjningen gäller från och med januari 2020 och finansieras inledningsvis med statsbidrag.

Stimulera till deltagande

Habiliteringsersättningen ska stimulera till deltagande i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet innebär värdefull omväxling och erfarenhet för våra deltagare. Enligt nuvarande modell för utbetalning täcker inte ersättningen de löpande merkostnaderna för mat och resor per månad. Vi har därför beslutat att höja dagpenningen istället för att betala ut en viss del av habiliteringsersättningen som klumpsumma varje år, säger Göran Isacsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-11 13.38