Smittspårning genomförs på två äldreboenden

Vid deltagande i en forskningsstudie på Fässbergs- och Lackarebäckshemmet har all personal testats för covid-19. Personer utan symtom har testats positivt och smittspårning har inletts.

Tack vare att vi deltar i forskningsstudien har vi nu testat även personer utan symtom, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Några medarbetare som inte har haft symtom har upptäckts smittade genom den utökade testningen.

Inga brukare sjuka

De som testats positivt är nu hemma i sju dygn enligt rekommendationerna. Ingen brukare på något av boendena visar symtom för covid-19. Smittspårningen görs på närmare 300 personer; brukare och medarbetare på Lackarebäcks- och Fässbergshemmet.

Vi följer den nya regionala rutinen från VGR som syftar till att begränsa smitta i våra verksamheter. Den innebär bland annat att testning ska göras på alla som bor på dessa boenden och även personal. Vi har sedan en tid tillbaka även visir som rutin som en extraåtgärd vid vissa vårdmoment för att skydda våra brukare.

Ny testning

Alla som testades negativt förra veckan provtas igen idag enligt rutinen. Information har getts brukare och personal. Alla som testas idag för första gången, brukare och medarbetare kommer även att få göra ett uppföljande test senare i veckan enligt rutin.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad