Idrotts- och ledarstipendier 2020

2020 års ledarstipendiat heter Erika Henriksson, Lindome Bågskytteklubb. Årets idrottsstipendiater är judoutövaren Vilda Backlund, IK Västra Mölndal och bågskytten Lukas Jacobsson, Lindome Bågskytteklubb.

Årets ledar- och idrottsstipendiater är utsedda

Årets mottagare av Mölndals stipendier inom idrottsområdet utsågs på kultur- och fritidsnämndens junimöte.

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett ledarstipendium, ett idrottsstipendium till en flicka och ett idrottsstipendium till en pojke. Stipendierna är på vardera 10 000 kronor.

Erika Henriksson får ledarstipendiet

Mölndals ledarstipendium har som syfte att uppmuntra idrottsledare som utfört betydande och föredömliga insatser för barn och ungdomar, samt att stimulera till fortsatt arbete inom föreningslivet.

2020 års ledarstipendiat är Erika Henriksson, Lindome Bågskytteklubb.

Motivering

Erika ”är” i mångt och mycket Lindome Bågskytteklubb förkroppsligad.

I en sann klubbanda vägleder hon nya och gamla medlemmar på ett enastående sätt. Med en ängels tålamod får hon alla att känna sig duktiga.

Som ungdomsansvarig arrangerar hon tävlingar och träningar, samtidigt som hon gärna följer med och stöttar juniorerna på SM-tävlingar.

I styrelsearbetet tar Erika ett stort ansvar för förnyelse och utveckling av klubbens verksamhet.

Erika är väl värd Mölndals stads ledarstipendium 2020.

Idrottsstipendier

Med idrottsstipendierna vill vi stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare som visar gott kamratskap och är goda förebilder.

2020 års idrottsstipendiat, flickor

Vilda Backlund, IK Västra Mölndal, judo.

Vilda har tränat och tävlat i judo med stor framgång i många år.
2019 vann hon guld på SM i U18 -48 kg, detta trots att hon egentligen var för ung för att tävla i den åldersgruppen. Framgången gav en plats i svenska landslagets utvecklingsgrupp.

Vilda är inte bara duktig på tävlingsmattan. Hon delar gärna med sig av sitt kunnande som hjälptränare till klubbens yngre medlemmar, alltid på ett medryckande sätt.

Vildas skicklighet och positiva hållning gör henne till en god förebild, inte bara för IK Västra Mölndal, utan för alla unga idrottare i Mölndals stad.


2020 års idrottsstipendiat, pojkar

Lukas Jacobsson, Lindome Bågskytteklubb.

Som ung bågskytt har Lukas visat att man kan nå högt uppsatta mål genom idog träning kryddat med en stor portion envishet.

Under 2019 vann han såväl individuella brons- och silvermedaljer som guld i lag på SM för seniorer, vilket förärade honom med en plats i svenska landslagets bruttogrupp.

Trots sin ungdom kan Lukas redan nu utmana klubbens mer rutinerade seniorer.

Med sin flit och målmedvetenhet är Lukas en god representant för unga idrottare i Mölndals stad.

Kontakt

Per Almberg
Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
per.almberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-03 09.11