Sommarens feriejobb är igång

I måndags startade sommarens första feriejobbsperiod. I år kommer nästan 350 Mölndalsungdomar feriejobba, vilket är fler än vanligt. Satsningen på fler feriejobbsplatser utgör en del av stadens åtgärder för att motverka pandemins negativa effekter.

Förra sommaren var Petter Lygner var en av feriejobbarna inom kök på Gunnebo slott och trädgårdar. Hannes Högberg, köksmästare, var en av handledarna.

Häromdagen påbörjade nästan 150 ungdomar tre veckors feriejobb. Innan sommaren är slut kommer uppemot 350 Mölndalsungdomar att feriejobba inom någon av kommunens förvaltningar eller bolag. Det är drygt fyrtio fler än vanligt.

De extra feriejobbsplatserna har tagits fram mot bakgrund av den pågående pandemin. Det pressade läget på arbetsmarknaden har gjort det tufft för ungdomar att få sommarjobb. Därtill är sedan tidigare ett uttalat syfte med feriejobben i Mölndal att de ska ”bidra till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommarlovet”:

– Detta är alltid viktigt men ännu mer angeläget just i år, eftersom social oro bland ungdomar är en konsekvens av pandemin som har lyfts fram. Feriejobben är självklart inte hela lösningen på detta, men ett viktigt bidrag till helheten, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Info om pandemin

I förhållande till rådande pandemi gäller i grunden samma saker för de feriejobbande ungdomarna som för övriga anställda. Det handlar om det som gäller i hela samhället, exempelvis att hålla fysiskt avstånd till andra personer och stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom.

Detta har betonats under förberedelserna inför feriejobbet, bland annat i samband med att anställningskontrakten skrevs på och i form av ett påminnelsemejl närmre inpå jobbstarten.

Därutöver får ungdomarna specifik information om vad som gäller på den enskilda arbetsplatsen. Detta kan ju skilja sig åt – på en arbetsplats kan det handla om att följa schemat för att undvika trängsel i lunchrummet, på en annan arbetsplats kan det vara något annat som alla måste förhålla sig till.

Delvis andra verksamheter i år

Varken skolförvaltningen eller vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad tar i år emot feriejobbare under 18. Detta ligger i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som anger att minderåriga inte får ”utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3”. Dit hör det nya coronaviruset.

Utöver detta har skolförvaltningen fattat beslut om att inte heller ta emot några feriejobbare som har fyllt 18 år denna sommar. I vanliga fall står förskolan för ungefär en tredjedel av feriejobbsplatserna – cirka hundra Mölndalsungdomar brukar feriejobba på någon av kommunens förskolor.

Årets beslut grundar sig på det pressade läget i verksamheten med hög personalfrånvaro. Denna sommar saknas helt enkelt möjlighet att ta emot feriejobbande ungdomar på ett sätt som blir bra för båda parter:

– För att inte öka belastningen på en redan ansträngd verksamhet, tog vi beslutet att inte erbjuda sommarjobb eller feriearbete i förskolan i år. Beslutet togs efter samråd med våra rektorer, berättar Fredrik Hellsten, förvaltningschef.

Hygien, bemötande och värdegrund i centrum

Vård- och omsorgsförvaltningen tar emot feriejobbare som har fyllt 18, vilket alltså är helt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Mölndals stad har fått en del frågor om varför feriejobbare tas emot inom äldreomsorgen samtidigt som det råder besöksförbud på alla äldreboenden. Förklaringen är att de feriejobbande ungdomarna är anställda – de är alltså inte på besök. Varje anställd måste följa vissa rutiner och eftersom en person som är myndig kan få ett vanligt sommarvikariat inom vård- och omsorgsförvaltningen, vore det konstigt att inte ta emot feriejobbare som fyllt 18.

Så resonerar Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef. Hon betonar samtidigt att rutinerna kring hygien, bemötande och värdegrund är centrala och omfattar alla:

– De riktlinjer och rutiner som vi har och som gäller för alla som arbetar inom äldreomsorgen, gäller givetvis för feriejobbarna också! De måste följa våra hygienriktlinjer minutiöst – precis som vilken personal som helst.

”En positiv kraft”

Eva Klang Vänerklint ser vinster med att ta emot feriejobbande ungdomar i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Ungdomarna kommer att ägna sig åt arbetsuppgifter som bedömts lämpliga. De ska bland annat leda aktiviteter, som ofta äger rum utomhus.

– Att vi får ha feriejobbare på våra äldreboenden ger möjlighet att sätta guldkant på tillvaron. Det handlar om att skapa det goda livet, bland annat genom aktiviteter utifrån individens önskemål. Det kan vara att ta en promenad och prata, eller sitta i trädgården och dricka kaffe – med gott avstånd – och äta en god bakelse. Prata gamla tider, eller läsa tidningen och prata nyheter, säger Eva Klang Vänerklint.

– Jag ser ungdomarna som en positiv kraft!

En del av det förebyggande arbetet

Badplatsvärd och lokalvårdare är andra exempel på vad de feriejobbande ungdomarna, i år födda 2002 och 2003, arbetar som. Och på Gunnebo slott och trädgårdar finns som vanligt feriejobb inom flera områden, däribland kök.

Helen Smith på social- och arbetsmarknadsförvaltningen är glad över att staden utifrån ett svårare utgångsläge än normalt har kunnat erbjuda nästan 350 ungdomar ett feriejobb.

– Feriejobben är en viktig förebyggande insats gentemot unga vuxna i Mölndal. Genom feriejobb får ungdomarna möjlighet att växa och känna att de bidrar.

Kontakt

Feriejobb
feriejobb@molndal.se
031-315 10 00 (kontaktcenter)

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-23 07.52