Vinnare av miljöpriset 2020

Vinnare av Mölndals stads miljöpris 2020 är nu utsedd. Priset går till Lars Johansson och Bo Ljungström vid PPV Plast & Plåt Vägmärken AB. 

Miljönämndens motivering

PPV Plåt- och Plastvägmärken har uppmärksammats från olika håll för sitt systematiska och ambitiösa miljöarbete. Under flera år har företaget drivit miljöfrågorna som en integrerad del av sin affär. Näringslivsaktörer som går före gör inte bara en god insats för miljön, utan tjänar också som gott exempel för andra.

Om PPV

PPV Plast & Plåt Vägmärken AB i Kållered tillverkar skyltar i plast och plåt. Företaget har i många år arbetat mycket aktivt med miljö- och energifrågor och är sedan 2016 miljödiplomerat. En mängd energiåtgärder har genomförts, exempelvis när det gäller ventilation, tryckluft, belysning och uppvärmning, vilket har lett till kraftigt minskad energianvändning och miljöbelastning. Dessutom har den hittills största solelanläggningen i Mölndal installerats på företagets tak under våren 2020. Företaget sorterar numer även sitt matavfall.

Mölndals stads miljöpris

Mölndals miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal. Samtliga nomineringar bedöms av miljönämnden som fattar beslut om vem som vinner.

Inbjudan att nominera till 2020 års miljöpris har under perioden december 2019 till mars 2020 annonserats på Mölndals stads hemsida, i Mölndals-Posten samt på Mölndals Facebookssida.

Vid nomineringstidens utgång den 31 mars har 8 nomineringar inkommit till miljönämnden. På molndal.se/miljopris kan du läsa mer om miljöpriset liksom vilka som vunnit tidigare år.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad